Třebíčsko

Syndikovat obsah
Aktualizace: 28 týdnů 2 dny zpět

Průvod Tří Králů 7.1.2017 v Náměšti nad Oslavou

16. Prosinec 2016 - 10:17
Průvod Tří Králů 7.1.2017 v Náměšti nad Oslavou Začátek akce 7. Leden 2017 - 10:15 Veronika Krupicová 16. Prosinec 2016 - 9:17

Adventní setkání 13.12.2016

16. Prosinec 2016 - 10:12
Adventní setkání 13.12.2016 Veronika Krupicová 16. Prosinec 2016 - 9:12

V úterý 13.12.2016 proběhlo adventní setkání okresního výboru, předsedů a zástupců MO a hostů. Mezi vzácnými hosty byl náš poslanec MUDr. Vít Kaňkovský, který měl věcné příspěvky a zodpovídal dotazy přítomných. Dalším hostem byl krajský předseda Ing. Jaromír Kalina, taktéž s příspěvkem a odpověďmi na dotazy. Mezi přítomné zavítal s povzbuzením otec Jakub Holík z baziliky sv. Prokopa. Jeho slova byla inspirativní. Děkujeme za jeho čas který nám věnoval. Duchovní promluvu pronesl také vojenský kaplan Mgr. Petr Němec. Celé setkání se uskutečnilo v milé adventní atmosféře za moderování okresního předsedy Ing. Jaroslava Hrubého.

 

  

 

Musica Animata G. F. Händel oratorium MESIÁŠ 29.12.2016 v bazilice sv. Prokopa

4. Prosinec 2016 - 21:44
Musica Animata G. F. Händel oratorium MESIÁŠ 29.12.2016 v bazilice sv. Prokopa Začátek akce 29. Prosinec 2016 - 19:00 Veronika Krupicová 4. Prosinec 2016 - 20:44

Živý betlém u baziliky sv. Prokopa v Třebíči 27.12.2016

4. Prosinec 2016 - 21:41
Živý betlém u baziliky sv. Prokopa v Třebíči 27.12.2016 Začátek akce 27. Prosinec 2016 - 17:00 Veronika Krupicová 4. Prosinec 2016 - 20:41

Adventní setkání 13.12.2016

1. Prosinec 2016 - 9:43
Adventní setkání 13.12.2016 Začátek akce 13. Prosinec 2016 - 17:00 Veronika Krupicová 1. Prosinec 2016 - 8:43

Poslanec Kaňkovský se na Třebíčsku věnoval sociálním oblastem

27. Listopad 2016 - 19:49
Poslanec Kaňkovský se na Třebíčsku věnoval sociálním oblastem Veronika Krupicová 27. Listopad 2016 - 18:49

Ve středu 23. listopadu navštívil v rámci pravidelných cest regionem poslanec Vít Kaňkovský třebíčský okres. Cílem jeho cesty byl tentokrát třebíčský Domov pro seniory a Domácí hospic sv. Zdislavy, a poté radnice v Dalešicích.

V úvodní části programu poslanec navštívil Domov pro seniory v Třebíči na Kubešově ulici, kde si prohlédl za doprovodu ředitelky Mgr. Heleny Chalupové a celého širšího vedení domova jeho provoz. Ředitelka Chalupová vyzdvihla pracovní nasazení a odbornou způsobilost celého pracovního kolektivu domova. Se zaměstnanci poslanec hovořil o jejich práci a seznámil je i s připravovanými legislativními změnami v této oblasti sociální péče. „Opět pro mě bylo setkání se zaměstnanci velmi podnětné. Je třeba, aby se jejich praktické zkušenosti odrazily i v chystané legislativě,“ uvedl Kaňkovský, který ve Sněmovně předložil pozměňovací návrh k rozpočtu MPSV na rok 2017, ve kterém navrhuje zvýšení investic do sociálních služeb o 322 milionů.

V sídle Domácího hospice sv. Zdislavy byl poslanec seznámen vedoucí Mgr. Evou Vráblovou a primářem MUDr. Pavlem Svobodou se strukturou a činností této organizace. Podstatná část diskuse se zaměstnanci hospice se vedla o názorech veřejnosti i odborníků na terénní služby domácích hospiců a klasického kamenného hospice. „Podle mého názoru je nezbytný souběh obou forem, tedy jak terénního, tak i kamenného hospice,“ vyjádřil své přesvědčení poslanec. „Je zjevné, že na Třebíčsku je tato činnost vykonávána v rozsahu, která nemá obdoby v rámci celé republiky. Ale je třeba odvést v rámci legislativy ještě velký kus práce zejména ve standardizaci úkonů sociální péče a snížení velkých rozdílů v nákladovosti u jednotlivých poskytovatelů,“ doplnil Vít Kaňkovský.

Závěrečná část programu celého dne byla věnována městysi Dalešice. Nejprve se poslanec Kaňkovský setkal se starostou Jaroslavem Zadražilem a místostarostou Rudolfem Špačkem v místním pivovaru. Následně se na radnici městyse uskutečnilo setkání se zástupci Mikroregionu Hrotovicko, se kterými poslanec prodiskutoval některé z oblastí veřejného života v této části okresu Třebíč. „Jako nejpalčivější problém je bezesporu dostavba V. bloku JE Dukovany. Rád jsem si vyslechl připomínky zástupců mikroregionu k současné podpoře sociálního bydlení, což je téma, kterému se coby místopředseda Výboru pro sociální politiku také věnuji,“ uvedl Vít Kaňkovský po jednání, na kterém se hovořilo i například o dostupnosti zdravotní péče na venkově či o nutnosti rekonstrukce důležitých komunikací,  konkrétně o potřebě vybudovat kruhový objezd na nebezpečné křižovatce na křížení tras Hrotovice -Slavíčky a Dalešice - Rouchovany.

Foto Josef Herbrych:

Domov pro seniory - Domov Kubešova v Třebíči:

Domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči:

Městys Dalešice:

Varhanní benefiční koncerty v kostele u sv. Martina v Třebíči

24. Listopad 2016 - 8:55
Varhanní benefiční koncerty v kostele u sv. Martina v Třebíči Začátek akce 27. Listopad 2016 - 16:00 Veronika Krupicová 24. Listopad 2016 - 7:55

Vánoční koncert 27.11.2016 v Jemnici

19. Listopad 2016 - 14:12
Vánoční koncert 27.11.2016 v Jemnici Začátek akce 27. Listopad 2016 - 18:00 Veronika Krupicová 19. Listopad 2016 - 13:12

Musica Animata 12.11.2016, 19,00 hod. v kostele sv. Martina

8. Listopad 2016 - 6:51
Musica Animata 12.11.2016, 19,00 hod. v kostele sv. Martina Začátek akce 12. Listopad 2016 - 19:00 Veronika Krupicová 8. Listopad 2016 - 5:51

Přednáška o problematice genderu

5. Listopad 2016 - 21:49
Přednáška o problematice genderu Veronika Krupicová 5. Listopad 2016 - 20:49 Dnes v sobotu 5.11.2016 proběhla v okresní kanceláři KDU-ČSL Třebíč přednáška na téma GENDEROVĚ NESMÝŠLÍM, BUDOU MĚ KAMENOVAT? Přednášku uvedl modlitbou otec Vojtěch Loub. Dále pokračovala přednášející z asociace Nových žen pro Evropu (NWFE) z Bruselu, prezentovala problematiku genderu v reálné podobě jak se zavádí v zemích EU. Ve světle této nové ideologie, která upřednostňuje rovnost pohlaví a zavádí desítky sexuálních orientací je třeba razantněji chránit tradiční rodinu, kde je místo pro jednoho otce, jednu matku a děti v souladu s křesťanskými kořeny naší společnosti.  

 

 

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 20. 10. 2016

21. Říjen 2016 - 7:56
Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 20. 10. 2016 Veronika Krupicová 21. Říjen 2016 - 7:56

1. OV KDU-ČSL Třebíč děkuje všem kandidátům za KDU-ČSL do krajského zastupitelstva a všem kteří pracovali ve volební kampani pro KDU-ČSL.

 

 

Přednáška o problematice genderu

12. Říjen 2016 - 14:26
Přednáška o problematice genderu Začátek akce 5. Listopad 2016 - 13:30 Veronika Krupicová 12. Říjen 2016 - 14:26

 

Poděkování za hlasy našim voličům

8. Říjen 2016 - 20:19
Poděkování za hlasy našim voličům Veronika Krupicová 8. Říjen 2016 - 20:19

Velmi děkujeme našim voličům za hlasy do krajského zastupitelstva! Po čtyřech letech máme zas z našeho okresu krajského zastupitele za KDU-ČSL. Byl jim zvolen Josef Herbrych. Oproti volbám před čtyřmi lety, kdy jsme v okrese Třebíč dosáhli výsledku 11,19% jsme posílili na dnešních 13,14%. 

První náhradnicí do krajského zastupitelstva je Mgr. Marie Dudíková, je to další krásný výsledek z našeho okresu.

Farní den v Mohelně

8. Říjen 2016 - 11:39
Farní den v Mohelně Veronika Krupicová 8. Říjen 2016 - 11:39

V sobotu 10.9.2016 uspořádala farnost Mohelno ve spolupráci s MO KDU-ČSL svůj  už tradiční „Farní den“. Tato farní akce se těší stále větší oblibě, o čemž svědčí i letošní velmi hojná návštěvnost.

Však také bylo co nabídnout – kromě bohaté nabídky občerstvení a obvyklé prohlídky fary bylo i dostatek „potravy“ pro duši. A příjemnému přátelskému posezení na farním dvoře letos přálo také počasí. Tak krásný slunečný den jsme na této akci ještě neměli.

Farní den zahájil několika slovy náš duchovní pastýř P. Petr Václavek, který všechny návštěvníky Farního dne (a noci) srdečně přivítal a popřál jim krásné zážitky.

Potom už přišel ke slovu pan Víťa Marčík se svým specifickým divadelním představením „Robinson Crusoe“, do kterého zapojil i řadu diváků.

Dále před návštěvníky Farního dne předstoupil kpt. Mgr. Petr Němec – vojenský kaplan 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, který se podělil o své zážitky ze zahraniční mise.

Vystoupila zde také paní Marie Dudíková, vedoucí Transfuzního střediska v Třebíči, která je kandidátkou za KDU-ČSL do Krajského zastupitelstva, a seznámila nás se svými prioritami, které hodlá prosazovat v případě svého zvolení.

Nakonec na pódiu vystoupili členové chrámového sboru ze sousedních Dukovan, kteří svým krásným zpěvem obohatili program Farního dne.

Na začátku Farního dne a v mezičase mezi jednotlivými body programu hrála k poslechu Mohelenská kapela pana Františka Kryšky.

Návštěvníci měli také možnost zakoupit si knihy ze stánku Karmelitánského nakladatelství.

Souběžně s programem pro dospělé, který probíhal na pódiu na farním dvoře, probíhaly soutěže pro děti na farní zahradě. Tentokrát děti putovaly za milosrdenstvím se sv. Martinem a na několika stanovištích plnily úkoly, které vycházely právě z milosrdenství, které sv. Martin prokazoval za svého života všem, kteří to potřebovali.

Nechyběl ani skákací hrad, který už k Farnímu dni v Mohelně neoddělitelně patří a který pro tento den ochotně zapůjčuje krajská organizace KDU-ČSL.

Organizátoři Farního dne letos připravili ještě jedno překvapení. K Farnímu dni přidaly ještě Farní noc. To znamená, že děti, které měly zájem, mohly ze soboty na neděli přespat na faře v doprovodu dvou maminek. Ty děti připravily na spaní, přečetly jim pohádky na dobrou noc a ráno se po společné snídani společně vypravily na mši svatou – tentokrát stačilo jen přejít dvůr a byly v kostele.

Farní den v Mohelně 2016 se tedy nad očekávání vydařil a už pomalu začneme přemýšlet, jaký program nabídnout návštěvníkům dalšího ročníku.

Lenka Koláčná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taizé v Třebíči

6. Říjen 2016 - 6:52
Taizé v Třebíči Začátek akce 8. Říjen 2016 - 19:00 Veronika Krupicová 6. Říjen 2016 - 6:52

Svátek Andělů strážných

4. Říjen 2016 - 11:47
Svátek Andělů strážných Veronika Krupicová 4. Říjen 2016 - 11:47

 

 

Opět po roce byla v kapli Nemocnice Třebíč sloužena mše svatá. Tu letošní - poutní mši sv. k svátku Andělů strážných celebroval v pondělí 3. října otec Jakub Holík. Společné agapé pak bylo příjemnou tečkou za setkáním věřících v třebíčské nemocnici.

Marie Dudíková

Setkání s voliči na Karlov. nám. 5.10.2016

2. Říjen 2016 - 18:52
Setkání s voliči na Karlov. nám. 5.10.2016 Začátek akce 5. Říjen 2016 - 14:30 Veronika Krupicová 2. Říjen 2016 - 18:52

Všechny srdečně zveme na setkání s kandidáty z Třebíčska za KDU-ČSL do nadcházejících krajských voleb. Setkání proběhne ve středu 5.10.2016 od 14,30 hod. před okresní kanceláří na Karlově nám. 38 (u knihkupectví Jakuba Demla).

Otevření Pamětní síně P. Jana Buly v Lukově

2. Říjen 2016 - 8:33
Otevření Pamětní síně P. Jana Buly v Lukově Veronika Krupicová 2. Říjen 2016 - 8:33

Přinášíme odkaz na video a fotografie z otevření Pamětní síně P. Jana Buly v Lukově.

Otevření pamětní síně P. Jana Buly - Lukov 2016-09-10 https://youtu.be/fvSMj7Kk6Ck (27 minut)  

http://www.rajce.net/a13235508

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORÁC č. 54

30. Září 2016 - 7:46
HORÁC č. 54 Veronika Krupicová 30. Září 2016 - 7:46

Přinášíme předvolební vydání Horáce č. 54

HORÁC 54_v2.pdf

Tajemství krve

29. Září 2016 - 21:29
Tajemství krve Veronika Krupicová 29. Září 2016 - 21:29

MěO KDU – ČSL v Třebíči uspořádala ve čtvrtek 29. září 2016 další z cyklu přednášek, určených pro širokou veřejnost. Tentokrát se jednalo o téma vzbuzující zvědavost: Tajemství krve představila kandidátka do krajských voleb a místopředsedkyně okresní organizace Mgr. Marie Dudíková z Odběrového střediska Třebíč. Zájemci se mohli zamyslet nad krví a jejími záhadami, dověděli se spoustu zajímavých informací o historii transfuzního lékařství, o tom, jaké problémy provázely první převody krve a co bylo příčinou mnoha transfuzních nezdarů. Ve druhé části přednášky byly prezentovány zákonitosti krevních skupin a kritéria dárcovství krve i krevní plazmy. Posluchači se rovněž seznámili s průběhem jednotlivých typů odběrů, s vyšetřením dárců krve i následnou výrobou transfuzních přípravků. Bohatá diskuze, která se po přednášce rozproudila, dosvědčila, že téma posluchače opravdu zaujalo.