MUDr. Vít Kaňkovský

Člen Zastupitelstva Kraje Vysočina. Od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, místopředseda Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.

Profil poslance a krajského zastupitele

 

Můj dosavadní život byl vším, jen ne nudnou story. Od svého dětství prožívám bohatý, někdy dost náročný, avšak v mnoha ohledech zajímavý život. V určitých obdobích jsem musel překonávat bolestné okamžiky v rodině, stejně jako nelehké údobí v profesní kariéře. S odstupem musím říci, že jsem za tyto těžkosti, které život přináší, velmi vděčen. Naučily mne houževnatosti, trpělivosti i přesvědčení, že s hlubokou vírou a s pomocí blízkých člověk zvládne i ta největší trápení. Tyto nabyté zkušenosti bych rád uplatnil i v práci politika, jakkoliv je právě tato oblast disciplínou nelehkou.

Se svoji rodinou žiji na Vysočině, v Třešti, právem nazývané městem betlémů. Krásná středoškolská léta jsem strávil v nedaleké romantické Telči. Po gymnáziu jsem uvažoval o studiu matematiky, ale nakonec jsem se rozhodl pro dráhu lékaře. Po promoci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem nastoupil na místo sekundárního lékaře v Nemocnici Milosrdných bratří, později jsem se vrátil zpět na Vysočinu na Ortopedické oddělení Nemocnice Jihlava. Od roku 2000 pracuji v havlíčkobrodské nemocnici, nejdříve na pozici sekundárního lékaře Ortopedicko-traumatologického oddělení, později na pozici náměstka ředitele pro léčebnou péči. V letech 2006-2011 jsem vedl nemocnici jako ředitel. Na podzim 2011 jsem požádal radu kraje o uvolnění z funkce ředitele, protože jsem se rozhodl znovu více věnovat medicíně. Od ledna 2012 jsem nastoupil zpět na Ortopedicko-traumatologickém oddělení a od února 2012 zároveň vykonávám funkci primáře Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. V havlíčkobrodské nemocnici mám také v kompetenci vyřizování stížností a agendu soudních sporů.

KDU-ČSL: Podařilo se nám zjednodušit život jedné z nejzranitelnějších skupin naší společnosti

Tisková zpráva, 30. 6. 2017
Po roční, komplikované práci, byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela Víta Kaňkovského a Jana Bartoška, která novelizuje zákon č. 329/2011 Sbírky o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Poslanci na přípravě novely úzce spolupracovali s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

„Je pro mě velkou radostí, že se po roční velmi intenzivní práci podařilo tuto novelu schválit. Zásadní snahou nás jako předkladatelů bylo zlepšení podmínek zdravotně handicapovaných ve smyslu přístupu k důležitým kompenzačním pomůckám. Jsem přesvědčen, že je naší povinností pomoci zdravotně handicapovaným se v co největší míře zapojit zpět do pracovního a společenského života, patří to ke známce vyspělé společnosti. Osobně jsem čekal, že tato iniciativa vyjde z pera Ministerstva práce a sociálních věcí, což se nestalo,“ řekl Vít Kaňkovský, poslanec a místopředseda Výboru pro sociální politiku.

Nejdůležitější změny, které novela přináší:

Vít Kaňkovský vystoupil na konferenci o kvalitě zdravotnictví

Poslanec Vít Kaňkovský vystoupil v pondělí 12.6.2017 na konferenci "Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017" v hotelu Pyramida v Praze.

Ve svém vystoupení seznámil přítomné s aktuálním stavem projednávání jeho poslanecké novely zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, která má za cíl zjednodušit současný nevyhovující legislativní stav v oblasti servisu zdravotnických přístrojů a instruktáží pro práci s nimi.

„Pokud dojde ke schválení této poslanecké novely, ušetří zdravotnická zařízení nemalé finanční prostředky, které budou moci použít pro léčbu pacientů,“ uvedl poslanec Kaňkovský a dodal, že stejně tak dojde i k úspoře času zdravotnického personálu, což je v době, kdy zdravotnická zařízení bojují s personálním nedostatkem, neméně důležité.

 

Na gymnáziu se hovořilo o kvalitě zdraví

V úterý 23.5. navštívil lékař a poslanec Vít Kaňkovský /KDU-ČSL/ velkomeziříčské gymnázium, aby zde studentům prezentoval téma kvality zdraví v České republice.

 

Vít Kaňkovský s ředitelem gymnázia Alešem TrojánkemVe své prezentaci primář Kaňkovský poukázal mimo jiné na rozdíly ve střední délce života i další kvalitativní rozdíly ve zdraví obyvatel České republiky a Švédska. Uvedl také rozdíly v životních návycích, ať už jde o konzumaci alkoholu či spotřebu tabákových výrobků, nebo množství zkonzumované zeleniny obyvateli těchto národů.  „Rozhodně nelze říci, že rozdíly v kvalitě zdraví obyvatel naší země a Švédska způsobuje kvalita a organizace zdravotní péče. V obou zemích je zdravotní péče velmi kvalitní. Bohužel je za významně horší kvalitou zdraví v ČR špatný životní styl, stravovací návyky, nízká pohybová aktivita a nedostatečný systém prevence nemocí ve srovnání se Švédskem,“ řekl Vít Kaňkovský, který je též místopředsedou Výboru pro zdravotnictví PS PČR. Právě primární prevenci - tedy předcházení nemocí - vidí Vít Kaňkovský jako zásadní cestu, jak zlepšit zdraví české populace.  

Hrozí českému zdravotnictví kolaps?

Medical Tribune | 23.5.2017 | Rubrika: sešit A | Strana: 2 

České zdravotnictví i přes všechny problémy funguje, a i kdyby dostalo víc než nynějších zhruba sedm procent HDP, bude to stále málo, dokud se systém nezefektivní. Levice volá k zodpovědnosti stát, aby přilil další peníze, pravicové návody vyzdvihují větší odpovědnost občana. Problémem začíná být nedostatek lékařů a sester v nemocnicích, dlouhodobým problémem je malá provázanost nemocniční a ambulantní péče, zatím neřešeným problémem návaznost zdravotní a sociální péče. Politici při nástupu slibují, předkládají koncepce, nebo alespoň záchranné plány. Jen málo z jejich slibů nakonec projde úspěšně Parlamentem, a tak zdravotníci i pacienti na řešení stále čekají. Současná situace svědčí o tom, že politici jsou vzdáleni realitě a neřeší, co by řešit měli. Zeptali jsme se odborníků: Jaké jsou podle vašeho názoru tři nejpalčivější problémy českého zdravotnictví, které je nutno řešit?

MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR:

Jsem jednoznačně přesvědčen, že nejpalčivějším problémem zdravotnictví v ČR je v současnosti narůstající deficit zdravotnických profesí – lékařů, sester i dalších profesí. Řešit tento problém je naprosto zásadním úkolem, nechceme-li v krátké době dospět ke kolapsu některých důležitých segmentů zdravotnictví. A není to jenom o zdravotnících v nemocnicích, je třeba řešit i nedostatek praktických lékařů a stomatologů, zejména na venkově. Dalším zásadním úkolem je zlepšení postavení zdravotníků, a to nejenom z hlediska finančního ohodnocení, ale i z hlediska pracovních podmínek, v tomto ohledu vidím jako nejdůležitější redukci nadměrné administrativní zátěže. Nadmíra administrativy je odvádí od jejich nejdůležitější činnosti, přímého kontaktu s pacienty. A do třetice – k zachování vysoce moderní zdravotní péče je třeba hledat cesty k dalšímu zefektivnění fungování českého zdravotnictví – zvýšení dohledu nad přímo řízenými organizacemi, aplikace centrálních nákupů, důsledné posuzování účinků a efektivity nových zdravotnických technologií a léků atd. Stejnou důležitost má i hledání dalších finančních zdrojů do zdravotnictví, například směřovat do zdravotnictví část výnosů z prodeje tabáku a alkoholu.

Vít Kaňkovský byl hostem videochatu KDU-ČSL

 

Nejen o kvalitě zdraví na jihlavské škole FARMEKO

Jihlava, 3.5.2017 - O kvalitě zdraví v ČR dnes přednášel poslanec Vít Kaňkovský na jihlavské škole FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Vedle kvality zdraví došlo i na problematiku farmaceutických pracovníků z pohledu zákona o nelékařských povoláních.

Velmi mile mne překvapila celková vysoká úroveň školy i špičkové vybavení učeben pro praktickou část výuky, které mi představil zřizovatel školy Ing. Miroslav Klofáč. Letos škola slaví 25 let od svého založení a mne nezbývá než popřát škole, pedagogům a především jejím studentům, ať se jim nadále daří,“ uvedl Vít Kaňkovský.

 

 

Ořechov si opět připomněl hrdinství vojáků

Ořechov u Telče, 29.4.2017 - Nenápadná vesnička s pár domy na Vysočině, která se zapíše do historie skutečnými hrdiny československé historie za druhé světové války v roce 1942, a to zcela náhodně.

Letos je tomu právě 75 let, kdy zde došlo kvůli omylu navigace k výsadku skupiny parašutistů Československé armády z Velké Británie za účelem likvidace plynárny v Praze. Bohužel se výsadek Out Distance ocitl o 130 km jinde, než měl být a jeho původní operace, kvůli které byl na území protektorátního Československa vysazen, nakonec neproběhla. Ale i díky dalším výsadkům a jejich vlastnímu nasazení se podařilo celý svět přesvědčit, že Češi nejsou jen „kolaboranti“ s nacistickým Německem, ale že aktivně bojují proti Hitlerovi.

O hospicové a paliativní péči se diskutovalo na Vysočině

V Jihlavě se ve středu 19.4.2017 uskutečnil druhý ročník Dne hospicové a paliativní péče na Vysočině. Letošní konference, která nesla název "Jsem profesionál a jak zůstat člověkem?", se opět zúčastnil poslanec Vít Kaňkovský nebo náměstek primátora Jaromír Kalina.

Jak balancovat mezi profesionalitou a lidskostí? Jak zůstat člověkem a zároveň v roli profesionála? Tyto a další otázky k tématu hospicové a paliativní péče si kladlo na 130 účastníků konference z řad zdravotníků a sociálních pracovníků, kteří se sešli v jihlavském Dělnickém domě. Vzájemně se účastníci také podělili o své zkušenosti z této oblasti a diskutovali i nad tématem kamenného hospice na Vysočině.

 „Děkuji spolku Mezi stromy - lůžkový hospic pro Vysočinu v čele s PhDr. Ludmilou Novotnou za zorganizování konference i za pozvání s možností vystoupit a prezentovat legislativní otázky hospicové a paliativní péče v České republice,“ uvedl Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví PS PČR, který ve svém vystoupení shrnul současnou situaci v hospicové péči i problémy zejména s financováním této potřebné služby. Posluchače seznámil s projednávanými legislativními změnami, které by měly nevyhovující stav vyřešit.

Povinný elektronický recept, implementace Zdraví 2020, primární prevence nebo úhrada vzletů LZS …

Celkem tři interpelace na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka přednesl poslanec Kaňkovský dne 6. dubna 2017 na  56. schůzi PSP - 6. 4. 2017

 

1.            ve věci stav přípravy na povinný elektronický recept

Poslanec Vít Kaňkovský:

Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové.

Syndikovat obsah