Volby 2013

Volby do PS PČR 2013

Plakát do nástěnek - listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování předsedy krajské organizace Jaromíra Kaliny

Vážené sestry a vážení bratři,

                           voliči rozhodli, známe výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na podzim roku 2013. KDU-ČSL svěřilo 336 970 voličů svůj hlas a stvrdili tím přání nás všech, že máme mandát stát se opět parlamentní stranou. Patří jim za to velký dík, stejně jako předsedovi Pavlu Bělobrádkovi, členům předsednictva, Celostátnímu výboru KDU-ČSL, volebnímu štábu, kandidátům a Vám všem, kteří jste svým nadšením, prací a vírou v hodnoty, program a osobnosti KDU-ČSL přispěli k tomuto výsledku.

                            Pro nás všechny je to možný začátek nové cesty, který bude vyžadovat velké úsilí a pokoru. Voliči nám uvěřili, že jsme se poučili ze svých chyb, a zároveň nás tím zavazují k vědomí, že je nebudeme opakovat. Hodnoty a program jsou dlouhodobou devízou naší strany, všichni však cítíme, že důvěra voličů je opatrná a křehká a my jim musíme denně dokazovat, že je a bude oprávněná.

                       V tuto chvíli jsme opět jedno z malých funkčních, hnacích koleček parlamentní demokracie v ČR. Celkové výsledky voleb jsou ovšem alarmující, z mého pohledu opět nemají vítěze, ale pouze poražené. Tak především 40,44% voličů, kteří přišli k volbám, svěřilo svůj hlas komunistům a populistům. I takto lze vyjádřit dlouhodobou nespokojenost se stavem demokracie v této společnosti, otázka je, zda už jsme nepřekročili horizont možného souladu a spolupráce v ní a nenastartovali chaos a nepořádek. Každopádně KDU-ČSL se za těchto okolností musí snažit  a soustředit především na hledání konsenzu k prosazování svého programu a mocenské choutky přenechat těm, kteří je nepokrytě neskrývají, jako prezident Miloš Zeman a nebo neví, co s nově nabytou mocí, jako Andrej Babiš.

Poděkování Víta Kaňkovského

Dovoluji si Vám tímto vyjádřit svůj veliký dík za Vaši podporu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Vaší důvěry si moc vážím a je pro mne velmi zavazující. Zároveň zde musím říci, že se skláním před nasazením a obětavostí, s jakou vedl naši vysočinskou kandidátku KDU-ČSL v předvolebním boji Josef Herbrych, který se zásadním způsobem podílel na úspěchu KDU-ČSL zde na Vysočině.

Děkuji všem, kteří jakkoliv napomohli KDU-ČSL k návratu do Poslanecké sněmovny. 

Vít Kaňkovský

 

Poděkování Josefa Herbrycha

Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří v těchto volbách volili KDU-ČSL, a pomohli tak lidovcům k návratu do Poslanecké sněmovny. Velmi si vážím jejich podpory a doufám, že nám zůstanou věrni i v dalších období.

Blahopřeji ke zvolení všem novým poslancům za KDU-ČSL a chci jim popřát co nejvíce sil a moudrých rozhodnutí. Postup do této "1.ligy" mi unikl o 400 hlasů, ale nejsem z těch, kteří by zatrpkli. Jedeme dál a i do budoucna se musíme společně budovat obraz nové KDU-ČSL.

Takže ještě jednou díky za podporu a snažme se dál.

Josef Herbrych
lídr kandidátky KDU-ČSL

 

Pojďme zvolit KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny

Den „D“ se blíží

Finále velkého představení, kterým předčasné volby bezesporu jsou, se blíží ke svému konci. V průběhu několika týdnů jsme všichni měli možnost seznámit se s nabídkami  kandidujících stran a hnutí a měli jsme tedy možnost posoudit, jak který z těchto subjektů naplňuje naše požadavky a představy.  Některé sliby jsou určené pouze k nalákání voličů, jiné budou velmi těžce uskutečnitelné, některé jsou nereálné již na první pohled.  KDU-ČSL neslibuje nic, co není možné v následujících letech splnit. Opatření,  která navrhujeme, si nevyžádají žádné dramatické navýšení státního rozpočtu, ani nárůst státní byrokracie. Základní myšlenkou všech programů KDU-ČSL vždy byla podpora rodiny. Rodiny, která je základní stavební jednotkou společnosti, místem, kde se vytvářejí   základní sociální návyky, ke kterým patří zodpovědnost za vlastní život a solidarita s potřebnými.  Fungující rodina, kde rodiče mohou a chtějí pracovat, vzdělávat se, a v tomto duchu vychovávat svoje děti, je naší perspektivou do budoucna. Proto chceme podpořit příjmy pracujících rodičů s dětmi. Rodina je základ státu. KDU-ČSL je si toho plně vědoma a chce pomoci. Pomozte nám v tom svým hlasem ve volbách i Vy.

Kontaktní kampaň probíhá také na Pelhřimovsku

Miroslav Houška a Jan Matějů v průběhu celého dne diskutovali s občany na náměstích třech měst okresu a Pelhřimov. Vyslechli mnoho názorů, které shrnuli do několika skupin. Očekávání, se kterým na náměstí vyrazili, se naplnila.

  Kandidát do Poslanecké sněmovny s číslem 5 Miroslav Houška se svým kolegou Janem Matějů absolvovali turné diskusních zastavení ve třech městech okresu Pelhřimov. V ranních hodinách zavítali na náměstí Svobody v Pacově. Přivítalo je uklizené prostranství a opravené obecní objekty. „Je zde vidět mnoho změn k lepšímu,“ shodli se oba lidovci. Další zastavení měli v Černovicích. Polední poměrně klidné náměstí je přivedlo do restaurace místního hotelu na oběd. „Překvapila mne domácí strava,“ řekl po obědě Jan Matějů. Třetím městem byla Kamenice nad Lipou. Odpolední nákupy v místních obchodech obstarávaly především ženy. „Také v Kamenici je vidět, že se o město starají nejenom lidé z radnice, ale i majitelé nemovitostí,“ konstatoval M. Houška.    

Návštěva obou aktérů měla však další rozměr. Tím bylo bezprostředně promluvit s lidmi, probrat s nimi jejich starosti především s politikou, pozvat je k volbám a poprosit o hlas pro lidovce. Reakce oslovených lidí byly různé.

Po celodenním putování se M. Houška s J. Matějů shodli na třech skupinách diskutujících. V první skupině zaznívalo: „Ani jsem k volbám nechtěl jít. Cpou se tam lidi, kteří jsou tam pořád, furt něco slibujou a k ničemu to nevede,“ tvrdil rozhořčeně pán v Pacově. Podobná odpověď zazněla na černovickém náměstí z úst jiného muže, „Mladé jsem nabádal, aby šli k volbám, že to mají v rukách. Já jsem vždycky volil a letos nepůjdu. Všichni slibují nesmysly, a když se tam dostanou, tak kradou a kašlou na nás!“

Předvolební speciál Martina Veselovského na Radiožurnálu

Dnes 22.10.2013 od 17:05 hod. uslyšíte na Radiožurnálu Josefa Herbrycha, lídra kandidátky KDU-ČSL Kraje Vysočina, v předvolebním speciálu Martina Veselovského.
Podrobnosti na: http://www.rozhlas.cz/informace/volby2013/_zprava/vyber-kandidujicich-subjektu-pro-ucast-v-poradu-special-martina-veselovskeho-22-rijna--1271430

Kontaktní kampaň u Hypermarketu Tesco v Jihlavě

 

V pondělí v podvečer jste se mohli setkat s kandidáty do PS Josefem Herbrychem, Jaromírem Kalinou, Josefem Kodetem a členy Městské organizace KDU-ČSL Jihlava Petrem Piáčkem a Lucií Lukšů před Hypermarketem Tesco v Jihlavě.

Slovo předsedy

Sestry a bratři,
započal poslední týden předvolební kampaně voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dosavadní průběh, zdá se, si podmanilo ospalé podzimní počasí. To ovšem určitě nebude platit o tomto posledním týdnu.
Volební průzkumy pravidelně zasahují do podvědomí lidí, možná více v samotném závěru kampaně. Jsme svědky očekávaných a opakujících se věcí. Dosavadní lídr průzkumů, a o ČSSD to platí obzvlášť, v předvolebních průzkumech oslabuje a ztrácí. Folklór posledních voleb je rostoucí popularita zdánlivě jednoduchých řešení v podobě populistických stran. Teprve skutečné výsledky voleb ukáží, jak vážně to voliči mysleli. Zda se jedná o planou naději, apel a varovný prst tradičním stranám, z jejichž působení na politické scéně jsou voliči znechuceni a frustrováni, klasické české švejkovství nebo upřímná zoufalost v hledání skutečně odpovědného subjektu.
KDU-ČSL má jasný program a nabízí schopné, zkušenostmi z komunální politiky nebo normální prací prověřené a vysokou politikou neposkvrněné kandidáty. Musíme se soustředit na prosazování našeho programu, na podporu našich kandidátů. Teprve plody naší společné práce a úsilí našich poslanců přinese užitek naší zemi a vrátí lesk KDU-ČSL.
Nesmíme polevit nejenom v tomto týdnu ale především v dalších dnech, týdnech a měsících. Pevnou víru ve vlastní síly a odhodlání tvrdě pracovat je mé přání a program pro každý nadcházející den, pro každého z nás.

Syndikovat obsah