Volby 2013

Volby do PS PČR 2013

Něco lehčího

Mgr. Radek PátekNástup!

A holky a kluci se seřadí podle toho, do které skupiny patří. Než se tak stane, musí si vymyslet společný název skupiny. Název, který je spojuje a také vystihuje. Ledacos napoví o tom, co se jim honí v hlavě. A tak si vzpomínám na některé názvy skupin jako Home Lesáci, Světlušky, Dušičky, Borci, Osmikrásky, Nevím, Bubliny, Rošťáci nebo Šmitlíci.

Také se Vám zvedly koutky do úsměvu? Tak si na to vzpomeňte, až budete pročítat hlasovací lístky – Úsvit, Piráti, Ano, … nebo ne? A místo nástupu pokřik: Hlavu vzhůru!

Ani jsem si nikdy nepomyslel, jak se mi v politice budou hodit zkušenosti táborového vedoucího.

Nebo snad zabere na voliče co nejnovější letopočet v názvu? Nic proti burčáku, mám ho také rád, ale archivní víno je lepší.

KDU-ČSL to se svým názvem i svou historickou zkušeností myslí vážně. Zkuste volit také vážně. Ne zase na zkoušku, co kdyby.

…Po týdenním turnusu tábora se skupinky vrátí domů a každý se jmenuje zase jako dřív...

 

Setkání s Josefem Herbrychem v Třebíči

Dnešní odpoledne bylo zpestřeno setkáním lídra kandidátky voleb do PS PČR Josefa Herbrycha s občany Třebíče. Setkání a velmi živá volná diskuze proběhla v průjezdu okresní kanceláře na Karlově náměstí. Setkání se zúčastnili a aktivně zapojili i další volební kandidáti Mgr. Marie Dudíková, Bc. Miroslav Krupica, MSc. a vzácná návštěva z jihlavského okresu Ing. Magda Vaňková, která zpestřila program a pomohla s organizací akce.

 Celé setkání proběhlo ve velmi dobré atmosféře s kladnými ohlasy třebíčských občanů.

 

Veronika Krupicová

 

 

Český rozhlas k volbám


Český rozhlas připravil k volbám vizitky lídrů krajských kandidátek. Vizitku Josefa Herbrycha, lídra kandidátky KDU-ČSL Kraje Vysočina, si můžete poslechnout zde: http://www.rozhlas.cz/zpravy/volby/_themeline/1932 

 

 

Jaký lék naordinovat na neduhy českého zdravotnictví?

O tom, že se české zdravotnictví v posledním období potýká s řadou problémů, nepochybuje asi nikdo.  Bohudíky, že pacient snad zatím nic nerozpoznal nebo alespoň nic zásadního, tedy kromě neustále se měnící výše doplatků za léky. Avšak obtíží, které systém poskytování zdravotní péče v ČR provázejí, neustále přibývá. Asi není překvapivý fakt, že nejsložitější problémy řeší v současné době nemocnice, ani to, že k největším problémům patří jednoznačně financování zdravotní péče. Jistě bychom mohli jednoduše konstatovat, že se do zdravotnictví opožděně promítly dopady globální ekonomické recese. Takovýto závěr by však byl velmi povrchní, byť se finanční krize na potížích poskytovatelů zdravotní péče zcela jistě podílí. Avšak příčin současného neutěšeného stavu je více. Mnohé z nich sahají už do konce devadesátých let, možná ještě dále. Každopádně se již řadu let hovoří o nutnosti vytvoření jasně definované sítě zdravotnických zařízení, jejichž péče bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění. A jenom o něco kratší dobu se objevuje požadavek, aby byly vytvořeny standardy léčebné péče a jasná pravidla úhrad. Ani jedno z těchto vysoce důležitých opatření nebylo doposud v plné míře realizováno. A tak zažíváme rok co rok „hororové dobrodružství“ očekávání nové úhradové vyhlášky, která i přes aplikaci systému DRG /plateb za diagnózu/ v posledních letech drtí zejména nemocnice, ale i ambulantní zařízení neustále se snižujícími úhradami za poskytnutou péči. A náklady všem zařízením rok co rok stoupají, mj. i kvůli změnám výše DPH a několik let zmrazeným platbám za tzv. státní pojištěnce.  A navzdory všem úsporným opatřením se zejména v letošním roce dostává řada nemocnic do dluhové pasti. 
V těchto předvolebních týdnech slyšíme nalevo i napravo našeho politického spektra sliby, jak ten či onen politický subjekt po volbách současnou neutěšenou situaci vyřeší. Opravdu to bude tak jednoduché?  

Josef Herbrych odpovídá na otázky deníku Právo

Na tři otázky deníku Právo odpovídá vysočinský lídr KDU-ČSL Josef Herbrych

* Podpořil byste výstavbu trvalého úložiště a dostavbu dukovanské jaderné elektrárny?
 Ano. Jaderná elektrárna Dukovany je nejenom významným zaměstnavatelem v regionu, ale dle mého názoru je využití jádra ve výrobě energie stále významným a důležitým prvkem pro energetickou stabilitu a soběstačnost naší země. Vybudování úložiště jaderného odpadu je nutností při provozu takovýchto jaderných zařízení. Je však nutné občany nestrašit a pravdivě vysvětlovat druhy zatřídění a způsoby likvidace.

* Je v budoucnu udržitelný model koexistence pěti „okresních“ nemocnic v kraji?
Hned z několika důvodů je nutné pět krajem zřizovaných nemocnic zachovat. Předně je to z důvodu zachování dostupnosti akutní péče rovnoměrně pro občany celého našeho kraje, který je výrazně členitý a zejména v zimních měsících je zhoršená možnost dojezdu do vzdálenějších míst. A vycházím-li dále ze skutečnosti, že ve všech těchto zařízeních probíhala v minulých letech rozsáhlá investiční výstavba, jeví se mi jako nerozumné jejich činnost výrazně utlumovat. Otázka je, zda udržovat ve všech těchto nemocnicích „plnou nabídku“ zdravotnických služeb, nebo jít cestou užší specializace jednotlivých nemocnic tak, aby v rámci kraje bylo v daném oboru vytvořeno vždy jedno špičkové zdravotnické zařízení.

* Jaká opatření z hlediska politiky státu by získala vaši poslaneckou podporu, aby to pomohlo vzniku nových pracovních míst na Vysočině?

Rozhovor Jana Tourka pro DENÍK.CZ: Starosta Světlé věří v návrat křesťanské demokracie do Sněmovny

Mgr. Jan Tourek, starosta Světlé nad SázavouSvětlá nad Sázavou – Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky kandiduje starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek podruhé.

 

V roce 2010 figurovalo jeho jméno na deváté příčce kandidátky. Teď je na čtvrté pozici a nejvýš ze všech kandidátů, kteří zastupují Havlíčkobrodsko.

 

Proč vlastně kandidujete?

 

Proč? Protože jsem znechucen a otráven současným stavem politiky a chci to změnit. Pouhým nadáváním v hospodě to nezměním. Proto kandiduji.

 

Do Sněmovny se KDU-ČSL v posledních volbách nedostala. Podaří se jí to teď na podzim?

S Josefem Herbrychem se dnes můžete setkat na Třebíčsku

Josef Herbrych nejezdí na setkání pouze do měst, ale navštěvuje i menší obce. Dnes 9.10.2013 se s ním můžete setkat např. v těchto obcích:

14:30 hod. Myslibořice
15:15 hod. Výčapy
16:00 hod. Šebkovice
16:45 hod. Čáslavice

Setkání proběhnou vždy na návsi, těšíme se na Vás.

Další informace můžete - vedle krajského webu KDU-ČSL, také sledovat na Facebooku našeho lídra: https://www.facebook.com/pages/Josef-Herbrych/576129792444883 

Co trápí venkov?

Často v poslední době slýchávám otázku: „ Co je nejpalčivějším problémem venkova?“ Těch problémů je samozřejmě řada a liší se i podle lokalizace dané obce. V mnoha případech je to ještě nedobudovaná infrastruktura, zejména komunikace,  mnohde  existence míst v mateřských školách, jinde třeba odliv obyvatel. To jsou oblasti, kde je zapotřebí finančně pomoci   obcím, a to nejlépe posílením příjmů v rámci RUD. Přestože v této oblasti bylo určitého pokroku dosaženo, je stále co zlepšovat, protože jenom zajištěním stabilních příjmů je možno dlouhodobě plánovat a investovat bez ohledu na nutnost získání centrálně rozdělovaných dotací.
Velkým problémem je i nedostatečnost nabídky pracovních příležitostí, a zde je třeba se zaměřit na podporu drobného a středního podnikání, zemědělské činnosti drobných farem a produkci regionálních potravin. V nelehké situaci se nyní ocitají i mnohé neziskové organizace s jejich financováním. Je například velká škoda, že  dřívějšími vládami nebyl dotažen do konce projekt obnovy techniky dobrovolných požárních sborů, které jsou nezastupitelnými pomocníky profesionálních hasičů a jejichž význam není dostatečně oceněn. Problémy můžeme hledat dál. Ale není jich už dost?

Setkání s kandidáty na zahrádce pelhřimovské cukrárny a pekárny "U Radnice"

V úterý odpoledne 8.10.2013 se setkali kandidáti do PS PČR na pelhřimovském náměstí, na zahrádce cukrárny a pekárny „ U Radnice“, s místními obyvateli a pohovořili s nimi nejen o politice a starostech, ale i o radostech běžného života. Bylo to opět jedno z dalších příjemných setkání.

S místními si kandidáti povídali především o podpoře rodin, která je jedním ze základních témat lidoveckého programu. A právě k tomuto tématu jedné z občanek Pelhřimova Josef Herbrych, lídr kandidátky, sdělil, že právě stát může pomoci rodinám například snížením daní formou společného zdanění, což on sám považuje za investici do budoucnosti nás všech. A vedle společného zdanění bude KDU-ČSL v Poslanecké sněmovně prosazovat mnoho dalšího jako např. spravedlivý důchod za práci a výchovu dětí, dostupnou zdravotní péči a levnou, výkonnou státní správu, která bude pracovat pro občany.

Především úsměvy a dobrou náladu lidem na pelhřimovském náměstí rozdávali, vedle lídra KDU-ČSL Josefa Herbrycha, i další kandidáti – místostarosta Pelhřimova Bc. Pavel Pípal, ekonom a krajský zastupitel Ing. Miroslav Houška, podnikatelka a provozovatelka nedalekého poutního hotelu Křemešník Ing. Magda Vaňková a sládek jihlavského pivovaru a krajský předseda lidovců Ing. Jaromír Kalina. Na pelhřimovském náměstí nechyběl ani Ing. Jan Matějů, předseda pelhřimovské organizace KDU-ČSL.

Ing. Miroslav Houška: Vnímám politiku jako službu


Jak vidíte současnou politickou situaci?
Pohled na současnou politickou situaci není dobrý. Peníze, lidská chamtivost a touha po moci se staly pro mnohé politiky vizí. Já přesto věřím, že politika není jenom špatnost. Vnímám ji jako službu pro veřejnost a chci své schopnosti a zkušenosti naší společnosti poskytnout. Při pohledu na své okolí vidím, že ve společnosti chybí cíle. Neumíme je stanovit, nevíme, jak si poradit s penězi, které dostáváme z Evropy. Pokud je dostaneme, investujeme je bez ohledu na skutečnou potřebu. Po té si nevíme si rady s provozními náklady? Umím mnoho věcí změnit, především pak vymýšlet nové strategie dalšího rozvoje.         

S jakými cíli jdete do voleb?
Chci napravovat a stavět. Myslím si, že na to mám.  

  

Syndikovat obsah