Volby 2013

Volby do PS PČR 2013

Proč je dobré volit KDU-ČSL?

Josef Herbrych s vnukem Jonáškem


Blíží se čas voleb a Vy stále ještě nejste rozhodnuti, komu dáte svůj drahocenný hlas? Zkuste popřemýšlet, zda právě KDU-ČSL není tím, komu můžete důvěřovat. Ptáte se proč?
Najděme tedy společně odpověď na tuto otázku. Snad všechny politické strany mají v letošních volbách zahrnutu otázku podpory rodin s dětmi. Po mnoha letech, kdy tato tradiční lidovecká hodnota byla zlehčována, se přišlo na to, co platí po tisíciletí. Rodina je základ státu. Tradiční rodina, založená na výchově dětí a mezigenerační solidaritě formuje osobnost a dává základy do života. V takovéto rodině se učí, že o děti, stejně jako o staré a nemohoucí, se pečuje, věnuje se jim čas a pozornost. Tuto rodinu to samozřejmě stojí značné úsilí a finanční prostředky, ale stát jim může pomoci alespoň snížením daní formou společného zdanění. Je to investice do budoucnosti nás všech. Pro spokojený život toho nepotřebujeme mnoho – práci, spokojenou rodinu, kvalitní potraviny, právní ochranu před darebáky všeho druhu, jistotu spravedlivého důchodu za práci a výchovu dětí, dostupnou zdravotní péči a levnou, výkonnou státní správu, která bude pracovat pro nás. Tohle všechno Vám KDU-ČSL nabízí.

No řekněte, nestojí to za úvahu?

 

KDU-ČSL jde do voleb s číslem 11


Ve středu 2. října 2013 byla vylosována čísla, pod kterými budou strany a politická hnutí označeny v následujících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v pátek 25. a v sobotu 26. října 2013. KDU-ČSL přisoudilo středeční losování Státní volební komise číslo 11.

Záznam losování ke shlédnutí na: http://www.mvcr.cz/clanek/losovani-cisel-stran-a-politickych-hnuti-praha-2-rijna-2013.aspx

Přehled vylosovaných čísel ostatních politických subjektů kandidujících do PS PČR 2013 naleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/losovani-cisel-stran-a-politickych-hnuti-pro-volby-do-psp.aspx 

Mgr. Jan Tourek: Protože nechci jenom kritizovat, nemám jinou možnost, než kandidovat

Mgr. Jan Tourek

Co Vás přivádí do vysoké politiky?
Důvodem mého rozhodnutí kandidovat je pocit bezmocnosti nad jednáním a chováním některých poslanců. Připadá mi, že mnozí z nich žijí ve svém malém uzavřeném světě, kde se každý snaží dokázat, jak právě on je úžasný a jedinečný. A zapomínají na to podstatné: skutečně zodpovědně řídit tento stát. Zapomínají, od koho dostali svůj hlas, že se jedná často o lidi, kteří pracují 12 hodin denně za 13 tisíc hrubého. A protože nechci jenom kritizovat, tak nemám jinou možnost, než kandidovat.

Jaké jsou Vaše cíle?
Nemám cíle, ale přání, která chci podporovat:

ü  soběstačnost v základních zemědělských produktech
ü  zjednodušení výběru daní
ü  společné zdanění manželů
ü  kvalitní potraviny v obchodech
ü  stabilní, jednoduchá a rozumná pravidla pro podnikání…

Rozhovor Jana Kasala pro IHNED.cz

Babiš ani Okamura politiku nezachrání, říká bývalá hvězda lidovců Jan Kasal

 

Jeden z nejznámějších lidovců Jan Kasal už má prý odslouženo a do voleb nejde. Boj o sněmovnu tak vzdal poprvé od roku 1990. Kdyby nebyl členem KDU-ČSL, nevěděl by, koho volit. Deziluze z politiky podle něj roste od chvíle, kdy se objevil Jiří Paroubek. A ani Babiš či Okamura prý kvalitu nepřinesou.

 

Jan Kasal kandidoval za KDU-ČSL v každých volbách od roku 1990. Letos je poprvé vynechá.

Je nakonec prý rád, že lidovci se v roce 2010 do sněmovny nedostali. On sám si prý nedokáže představit, co by tam dělal.

A ani teď KDU-ČSL nedoporučuje, aby šla do vlády. "Nevidím žádného blízkého partnera, co se týká programu," říká v rozhovoru pro server IHNED.cz Kasal, který je od loňského podzimu zastupitelem Kraje Vysočina.

 

Vy nekandidujete do sněmovny poprvé od roku 1990. Odradil vás neúspěch lidovců v roce 2010?

Ale vůbec ne. Myslím si, že za 20 let už mám odslouženo.

 

Na druhou stranu, ještě loni jste kandidoval v krajských volbách a stal jste se zastupitelem.

MUDr. Vít Kaňkovský: Zasadíme se o srovnatelně dostupnou zdravotní péči pro všechny občany

Za 18 let lékařské praxe mohu říci, že v českém zdravotnictví se neustále něco děje a to jak po stránce medicínského pokroku, tak bohužel také neustále zažíváme turbulence v organizaci zdravotní péče v ČR a zejména v jejím financování. Ze zkušenosti ředitele nemocnice mohu říci, že se situace českých nemocnic v posledních 5 letech nepřetržitě zhoršuje. A troufám si tvrdit, že veškeré problémy s narůstajícím nedostatkem finančních prostředků na zdravotní péči nelze přičíst jenom globální finanční krizi. Příčin je jistě více, proto ani nelze najít rychlé a jednoduché řešení.

Začít se ale dle mého názoru musí s okamžitým navýšením plateb zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce, což jsou především nezaopatřené děti a důchodci. Dalším důležitým krokem je připravit úhradovou vyhlášku pro rok 2014 v takové podobě, aby lépe odrážela skutečné náklady nemocnic na zdravotní péči, tlak musí být samozřejmě také na samotné nemocnice, aby se snažily hledat další rezervy ve svém fungování. Na solidní přístup čekají také soukromí lékaři, protože dlouhodobá nejistota ve zdravotnictví ohrožuje jejich praxe a tím pak dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro občany. Zdravotnictví patří mezi priority KDU-ČSL, budeme se zasazovat o takové změny ve zdravotnictví, aby každý občan bez ohledu na aktuální sociální situaci měl nárok na kvalitní zdravotní péči v dostupné vzdálenosti od svého bydliště.

Předvolební debata v České televizi

V současné době probíhají v České televizi debaty s lídry kandidátek jednotlivých krajů.  V úterý 1.10.2013 od 20:00 hod. zasedne v televizním studiu osm lídrů politických stran z Kraje Vysočina, jedním z nich bude Josef Herbrych, lídr KDU-ČSL Kraje Vysočina. Debatu, kterou moderuje Daniela Písařovicová, můžete sledovat v přímém přenosu na ČT24.

 

 

Tisková zpráva: lidovci chtějí NIŽŠÍ DANĚ PRACUJÍCÍM RODIČŮM

Jihlava, 26.9.2013 - Lidovci na Vysočině na své tiskové konferenci dne 26.9. představili volební program a první čtveřici kandidátů pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky v Kraji Vysočina. Do voleb jdou s heslem „NIŽŠÍ DANĚ PRACUJÍCÍM RODIČŮM“, které navazuje na tradiční doménu lidovců, tedy prorodinnou politiku. Snížit daně pracujícím rodičům s dětmi chtějí pomocí obnovení společného zdanění manželů a zvýšení slevy na dani pro dítě.
     Nosným prvkem jejich programu je ekonomické téma. Zejména podpora vzniku pracovních míst, posílení investic a posílení příjmů českých domácností.

     Lídrem kandidátky KDU-ČSL je Josef Herbrych. Tento padesátiletý nestraník, starosta Roktytnice nad Rokytnou, kandidoval za lidovce na Třebíčsku již v senátních volbách v roce 2012. Jako největší problém v Kraji Vysočina vidí lídr lidovců vysokou míru nezaměstnanosti a strach občanů o ztrátu zaměstnání. Receptem na tento problém je podle KDU-ČSL především využití evropských peněz prioritně na projekty, které přináší vznik nových pracovních míst. Finanční prostředky, které leží na účtech polostátních a státních firem, chtějí směřovat do stavebnictví a dopravní infrastruktury (např. posílení programu Nový panel, Zelená úsporám, rekonstrukce silnic apod.). Dalším podpůrným opatřením, které má zlepšit situaci na pracovním trhu, je podpora malých a středních podniků - tedy podpora českých rodinných firem, které jsou páteří naší ekonomiky.

Mgr. Radek Pátek: Musíme podpořit pracující rodiče s dětmi

Politiku beru jako službu. Patřím v KDU-ČSL k nové generaci ochotné sloužit. Rád věnuji svůj čas a služby druhým. Mojí parketou je především školství. Mnohé školské otázky, kterými se zabývám na krajské úrovni, si zaslouží parlamentní řešení. Jednotná maturita brání větší profilaci škol a rozvoji nadaných studentů a nemá návaznost na vysoké školy. Každý kraj řeší přijímací zkoušky na střední školy jinak. Náš vzdělávací systém potřebuje smysluplná pravidla a dlouhodobou vizi.

 

Nejen výchova, ale mnoho jiných témat jako důchodový systém nebo sociální záležitosti, souvisí s rodinou. Česko musí podpořit pracující rodiny s dětmi. Rodina není vyčpělé téma, je to budoucnost našeho národa. Nemám rád vytváření umělých systémů, když může fungovat ten přirozený. Soužití více generací se vyplatí ve vztazích i v ekonomice.

 

Je mi blízké environmentální myšlení. Využíváme-li přírodní bohatství, musíme se také umět postarat o to, abychom přírodu nezdevastovali. Půda bude možná v brzké době patřit k nejdražším komoditám. Měli bychom ji zachovat v takové míře a kvalitě, abychom mohli být do určité míry potravinově nezávislí na dovozech.

 

Máme věřit průzkumům?


S blížícím se termínem voleb sledujeme výsledky statistických šetření ohledně účasti stran v budoucím složení Poslanecké sněmovny. Nemůžeme nevidět, že zejména KDU-ČSL nejsou příliš velké šance přičítány a stále se pohybuje kolem hranice magických pěti procent. Je to realita, nebo úmysl tuto stranu upozadit a příliš ji voličům nevystavovat na odiv? Jsem přesvědčen, že pravdivou je druhá varianta.   Po neúspěchu v parlamentních volbách v roce 2010 se našli škarohlídi, kteří v této straně viděli pouze křesťansky orientovaný spolek, který je za pár let odsouzen k pomalému zániku v závislosti na stárnoucí členské základně. Opak je však pravdou. Toto nepříznivé období naopak donutilo stranu se semknout a tvrdě pracovat nejen na její vnitřní struktuře, ale i vnější prezentaci. Současným výsledkem je kompaktní, ambiciózní strana, která má co nabídnout, což dokládá například i velký počet komunálních politiků za KDU-ČSL, kteří své posty v městech a obcích ve volbách opakovaně obhajují. V této době se množí diskuse nad programy, kdo od koho opisuje a podobně. Tisíciletá zkušenost dokázala, že nejlepší a nejpoužitelnější je ten, který přinesl Mojžíš na kamenných deskách. Má deset vět, jejichž dodržování by nám všem úplně stačilo.

 

Setkání s Josefem Herbrychem v Telči

V sobotu 21.9.2013 proběhnou v Telči, na nám. Zachariáše z Hradce, Svatováclavské slavnosti, tradičně pořádané městem Telč. Během slavností od 10:00 hod. do 20:00 hod. bude Josef Herbrych společně se sládkem jihlavského pivovaru Jaromírem Kalinou vařit polotmavý ležák "Perkmistr".

Přijďte si popovídat s Josefem Herbrychem a dalšími kandidáty a ochutnat "Perkmistra".

Syndikovat obsah