Debakl nadnárodní korporace ve sporu s vyučeným seřizovačem z Vysočiny

Třebíč, 29.3.2016 – Vyučený seřizovač z Vysočiny porazil v soudním sporu nadnárodní korporaci s miliardovými obraty. Okresní soud v Třebíči uložil společnosti MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o. zaplatit Lukáši Komárkovi 567.984,-Kč s přísl. jako dlužnou mzdu za roky 2012 a 2013.

Lukáš Komárek pracoval od roku 2009 ve firmě z Třebíčska vyrábějící vzduchové filtry. Ta mu více než dva roky prodlužovala smlouvu na dobu určitou, vždy o několik měsíců. Když se Komárek obrátil na firmu, že by podle zákoníku práce chtěl změnit poměr na dobu neurčitou, situace se vyhrotila. Nakonec firma Komárkovi znemožnila chodit do práce.

Následovaly čtyři roky soudních sporů. Okresní soud v Třebíčí rozhodl ve prospěch zaměstnance, Krajský soud v Brně a Nejvyšší soud naopak ve prospěch zaměstnavatele. Po celou tuto dobu vedení soudních sporů měl Komárek problém najít si práci. Z právního hlediska totiž nebylo jasné, zda je stále zaměstnancem firmy, nebo ne. I když Ústavní soud Komárkovi jeho stížnost zamítl, odůvodnění mu dalo za pravdu a rozseklo patovou situaci. Podle Ústavního soudu trval jeho pracovní poměr i nadále a překlopil se na poměr na dobu neurčitou.

„Konečně to po čtyřech letech nejistoty znamená, že jsem zaměstnaný a budu snad žít normálním životem. Oslovím svého zaměstnavatele a rád bych nastoupil znovu do práce,“ reagoval na nález soudu Komárek. Svého zaměstnavatele skutečně opakovaně oslovil, avšak dostalo se mu pouze sdělení, že věc je uzavřena a že o nabídce práce pro něj firma neuvažuje.  „Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo jakékoli dohody ohledně dalšího zaměstnání klienta a také ohledně vyplacení náhrady mzdy, připravil jsem z pokynu klienta příslušnou žalobu na náhradu mzdy. Dne 27.1.2016 bylo toto podání klientem osobně doručeno Okresnímu soudu v Třebíči. Přes všechno, co se obecně o justici píše, tak jsem přesvědčen o tom, že se klientovi u Okresního soudu v Třebíči dostane zastání a nález Ústavního soudu bude naplněn v praxi,“ komentoval v lednu celou situaci právní zástupce Mgr. et Bc. Luboš Kliment.

Již dne 29.3.2016 vydal Okresní soud v Třebíči rozsudek, kterým podané žalobě Lukáše Komárka ohledně náhrady mzdy za roky 2012 a 2013 zcela vyhověl, a to včetně jistiny, úroků z prodlení a nákladů řízení, celkem tedy 567.984,-Kč s přísl. Okresní soud v Třebíči zcela akceptoval nález Ústavního soudu a dospěl k závěru, že Lukáš Komárek je stále zaměstnán a má pracovní poměr na dobu neurčitou.  „Hlavně bych chtěl poděkovat soudcům Okresního soudu v Třebíči za rychlou a kvalitní práci.“ uvedl ihned po vynesení rozsudku Lukáš Komárek. „Okresní soud v Třebíči potvrdil vysoký odborný standard soudců na celé Vysočině a také mé přesvědčení o tom, že se klientovi dostane u soudu zastání, což jsem uvedl již v lednu 2016 .“ komentoval rozsudek Luboš Kliment.

S ohledem na rozsudek Okresního soudu v Třebíči ze dne 29.3.2016 se Lukáš Komárek opět dne 1.4.2016 dostaví do místa svého zaměstnání a bude žádat od svého zaměstnavatele o možnost nástupu do zaměstnání a o přidělení práce. „Po Ústavním soudu jsem vyhrál i u Okresního soudu v Třebíči, tak snad už těch soudů bylo dost, aby mě můj zaměstnavatel konečně začal přidělovat práci.“ uvedl Lukáš Komárek.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

právní zástupce pana

Lukáše Komárka

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879