I Česko je schopné v průběhu několika let přijmout několik desítek tisíc uprchlíků, domnívá se starosta Třebíče

Zatím jsem neměl důvod litovat svého návratu. Navzdory nepříznivým okolnostem je koalice funkční, říká pro ParlamentníListy.cz Pavel Janata (KDU-ČSL). Představil nám plánové investice a vyjádřil se k řadě palčivých problémů města včetně regulace hazardu v Třebíči. Zhodnotil ale také přístup strany k imigrační krizi a zamyslel se nad možnými důsledky uprchlické krize pro Česko.

Pane starosto, jak byste ve stručnosti charakterizoval uplynulý rok? Nelitujete svého rozhodnutí vrátit se zpět na radnici? :)

Uplynulý rok byl obdobím, kdy jsme si nastavili způsob práce ve vedení města. Rovněž jsme si určili priority a cíle tohoto volebního období. Vycházeli jsme jednak z našich volebních programů, jednak z platného strategického plánu rozvoje města. Výstupem bylo Programové prohlášení Rady města Třebíče a v závěru roku aktualizace Strategického plánu rozvoje města Třebíče. Zatím jsem neměl důvod litovat svého návratu.

Volby v Třebíči dopadly absolutní remízou, což se negativně podepsalo na povolebním vyjednávání. Jaká atmosféra panuje na radnici nyní a jak se vám v ní pracuje?

Ano, s tak vyrovnanými volebními výsledky se do té doby nikdo z nás nesetkal, a tak před námi byla obrovská výzva, jak si s tím poradíme. Vyjednávání byla nesmírně složitá, plná zvratů a ústupů z původních představ a požadavků. Byla také nebývale dlouhá (díky napadení voleb u soudu jsme měli více času), ale nakonec jsme se dohodli. Výsledkem je mnohočetná koalice. Vstupovali jsme do ní s pochopitelnou obavou, že to nemusí fungovat. Ale ve chvíli, kdy jsme se pustili do konkrétních úkolů a začali je věcně řešit, ukázalo se, že to půjde. Rád konstatuji, že koalice je navzdory nepříznivým okolnostem funkční. Nalezli jsme i způsoby, jak řešit případné různé názory či rozpory, které se samozřejmě občas objevují. 

Co nového čeká Třebíč v letošním roce?

Zatímco loňský rok byl kromě plánování do budoucna zasvěcen i dokončování některých investic z minulého období, letošek bude startem záměrů nových. Chystáme novou průmyslovou zónu, kde chceme připravit vybudování technických sítí. Myslíme také na bydlení a letos vybavíme sítěmi lokalitu pro bytové a rodinné domy Brněnská-východ. Vybudujeme nový útulek pro opuštěná zvířata. V neposlední řadě chceme pokročit v přípravě revitalizace Karlova náměstí, přípravě jižního obchvatu města a hlavně urychlit návrh nového územního plánu města.

Problém, který řeší řada měst, je nedostatek parkovacích míst a nevyhnul se ani Třebíči. Plánujete investice do výstavby nových parkovacích míst? Případně, jak budete chtít tuto situaci řešit?

Nedostatek parkovacích míst je velký problém nejen v Třebíči. Historické město s centrem v sevřeném údolí nemá příliš možností parkování uspokojivě vyřešit. Ani sídliště nebyla dimenzována na dnešní počty aut. V letošním roce se budeme zabývat projektovou přípravou parkoviště v ul. Otmarově a Račerovické a také realizačně chceme řešit parkování v ul. Bartuškově.

Západomoravská vysoká škola Třebíč (ZMVŠ) má dlouhodobě problémy s financováním. Radnice se ji sice snaží finančně pomoci, jak dlouho je ale podle vás za současného hospodaření současný stav udržitelný?

Podle rozhodnutí zastupitelstva města z minulého roku město finančně zajistí provoz školy, tak aby mohli dostudovat současní studenti. Jde tedy o tzv. útlumový režim, který by znamenal ukončení činnosti školy po letním semestru v roce 2017. Jinak by tomu mohlo být v případě, že se do té doby najde investor, který by se školy ujal. Je-li taková šance, ukáže blízká budoucnost.

S cílem udržet ve městě mladé lidi chcete v příštích letech nabídnout k prodeji několik pozemků. Je o bydlení ve městě zájem? A máte představu, o jaký typ je největší poptávka?

Ano, registrujeme značný zájem, zejména od mladých lidí, kteří chtějí stavět rodinné domy. Proto v současné době nabízíme prvních pět parcel a v příštích letech budou další a ve větším počtu.

Na rozdíl od minulého vedení nepodporujete absolutní zákaz hazardu ve městě. Jak jste uvedl pro Třebíčský deník, město dostalo podnět od podnikatelů z Třebíče, jejich smluvních partnerů, zaměstnanců, dodavatelů, obstaravatelů, zkrátka všech, kteří se ve městě pohybují kolem hazardu. A žádají vás o odložení účinnosti obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města do 1. ledna 2017. Je podle vás vhodné takto podléhat názoru lidí, kteří přirozeně budou za hazard lobovat? A máte představu, co by si přála i většina občanů?

Anketu ani referendum jsme nedělali. Tato oblast je problematická, protože stát dal obcím do rukou možnost regulace, ale jen částečnou. Sám ponechal také část regulace a výsledkem je složitá situace, navíc v době, kdy se očekává nová právní úprava. Ani v naší koalici jsme se neshodli na jednotném názoru. Pro některé je velkým argumentem příjem do městského rozpočtu, jiní poukazují na škodlivé důsledky – kriminalitu, rodinné tragédie. Nakonec jsme se v koalici dohodli na volném hlasování a většinový názor zastupitelstva znamená odložení zákazové vyhlášky až na rok 2017. Já jsem v souladu s volebním programem KDU-ČSL v Třebíči hlasoval proti tomuto odkladu. 

Tématem číslo jedna v uplynulém roce byla migrační krize. S jakými pocity její vývoj sledujete vy sám? Máte obavu o naši budoucnost?

To je nesmírně složitá problematika a nečeká nás nic snadného. Obava zde do jisté míry je, ale u té nesmí zůstat, musíme hledat účinná řešení.

Uprchlická krize také rozděluje nejen politiky, nýbrž i veřejnost. Jak hodnotíte přístup vedení strany k řešení uprchlické krize? Jsme podle vás připraveni přijmout větší množství uprchlíků?

Záleží na tom, co považujete za větší množství. Já se domnívám, že několik desítek tisíc v průběhu několika let je naše republika schopna přijmout.

Je podle vás reálná šance, že by se imigranty v takovém měřítku úspěšně podařilo začlenit do společnosti, když se nám to nepovedlo ani v případě problémů s tzv. nepřizpůsobivými, kterých je nejen početně méně, ale mají k naší kultuře mnohem blíže?

Tady záleží na tom, kdo budou ti uprchlíci. Snáze začleníme příslušníky ohrožených křesťanských komunit než i menší množství muslimů, kteří o integraci nestojí. Neměli bychom dopustit větší koncentraci uprchlíků na jednom či několika málo místech. Šanci má začleňování po jednotlivých rodinách či menších skupinkách.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/I-Cesko-je-schopne-v-prubehu-nekolika-let-prijmout-nekolik-desitek-tisic-uprchliku-domniva-se-starosta-Trebice-418125