Kaňkovský: Povzbudili mě obětaví pracovníci „děcáku“ i zvídaví studenti gymnázia

Senožaty, Pacov – Vít Kaňkovský v rámci svých poslaneckých dnů 10. května zavítal na sever Pelhřimovska. Navštívil dětský domov v Senožatech a pacovské gymnázium. Doprovázel ho krajský zastupitel Miroslav Houška, který pak vyřídil jeho pozdravy v církevní mateřské školce v Pacově (z jejíž návštěvy se poslanec kvůli vládní krizi musel omluvit).

Ředitelka senožatského domova Martina Buchalová Horská představila poslancovi provoz zařízení, kde jsou děti rozděleny do čtyř rodinných skupin. „Je evidentní, že paní ředitelka se svými spolupracovníky berou svoji práci jako poslání. Mají doslova srdce na dlani a zaměřují se nejen na momentální potřeby dětí, ale soustředí se i na to, aby děti obstály v životě i po opuštění domova. Děkuji i za konkrétní rozhovor s Martinem Pilátem, který se právě připravuje na maturitu a studium na vysoké škole a má nespočet plánů do budoucna. Všichni mají můj respekt!“ uvedl Vít Kaňkovský. (číst dál)

Na pacovském gymnáziu měl poslanec přednášku kvalitě zdraví v Česku. Dotazy studentů byly pestré, týkaly se životního stylu, celostní medicíny, ale i jeho profese ortopeda a traumatologa či rozdílů v poskytování zdravotní péče u nás a v Německu. „Během některých dotazů bylo veselo, třeba u množství konzumace alkoholu v ČR oproti Švédsku. Ačkoliv to byla přednáška o zdraví, po ní se mne studenti ptali i na současné dění v politice. Jako poslanec jsem se těmto dotazům nechtěl nijak vyhýbat a znovu se potvrdilo, že „mladým není všechno jedno“, jak se někdy tvrdí – třeba hodně dotazů se týkalo současné politické kultury. To je pozitivní signál,“ dodal Vít Kaňkovský.

Zastupitele Miroslava Houšku děti církevní školky MŠ Jonáš přijaly spontánně. Písničkou mu předvedly, jak se dívají na svět a děkují za vše, co přináší nový den. Miroslav Houška ocenil, že ve školce jsou pohromadě starší děti s mladšími a mohou se od sebe učit. „Naše školka je malá, rodinného typu a je otevřená dětem bez rozdílu, z jakého prostředí pocházejí, z věřících i nevěřících rodin. S dětmi pracujeme s láskou, respektem a obdivem k životu. Využíváme denních situací k rozvoji sociální cítění a chování dětí. Zkoumáme, objevujeme a děkujeme za vše, co nám Pán dal. Tak nenásilně podporujeme základní křesťanské hodnoty,“ vysvětlila ředitelka Petra Koblicová, která kromě školky vede i Středisko volného času Síť (to má pobočky i v Pelhřimově a Veselí n. L. a nabízí smysluplné trávení volného času).