KDU-ČSL: V plánu rady kraje chybí jasný postoj k úložišti, hospici nebo VRT

Vysočina – Krajští zastupitelé za KDU-ČSL se vyjádřili k Programovému prohlášení Rady kraje (PPRK) 2016-20. „Víme, že PPRK není přesný plán s konkrétními body, které navíc záleží na dotacích. Přesto nám u zásadních aktuálních témat chybí jasnější vytyčení směru, zasazení do souvislostí či definování klíčových východisek,“ uvedl předseda lidoveckých zastupitelů Kraje Vysočina Jaromír Kalina.

   Podle něj se v dokumentu najdou i pozitivní věci: příprava kapacit pobytových zařízení pro seniory, udržitelnost nákladů v sociální oblasti, větší důraz na kapitoly Vzdělávání, Doprava a Analýza a podpora řízení. Slibně zní i Územní energetická koncepce, Koncepce památkové péče v kraji anebo podpora včelařů, chovatelů a zahrádkářů a dalších spolků na venkově.

    „Co ale postrádám, je postoj k vysokorychlostní trati, úložišti jaderného odpadu, konci těžby uranu nebo hospici – ano, je tu sice řeč o „Komplexní paliativní péči“, ale v kapitole zdravotnictví. Jakoby hospic znamenal hlavně medikaci a zdravotnickou službu. Chybí i harmonogram Veřejné dopravy Vysočiny a hlavně kraj v době růstu ekonomiky neříká, kam chce investovat,“ doplnil Jaromír Kalina. Pokračování článku najdete zde.

    Ten v dokumentu, který se má vedení kraje řídit následující čtyři roky, postrádá i boj proti suchu a konkrétní akce k posilování zdrojů pitné vody, dále postoj k podpoře základního uměleckého školství a přípravu na možné zvýšení migrace. Pozastavuje se i nad formulacemi, které mlží. Třeba za „zvýšením efektivity fungování krajského úřadu odstraněním dislokací“ se skrývá přístavba krajského úřadu o 180 míst. Vybíjení přemnožených divokých prasat se tu diplomaticky označuje jako „opatření vedoucí k optimalizaci početních stavů zvěře“ a za „vytvořením systému, který zajistí, že síť nemocnic se bude chovat jako funkční celek“ je zřejmě schovaná snaha o slučování nemocnic.


   Na prvním zastupitelstvu Kraje Vysočina v r. 2017 (7. února) se lidovečtí zastupitelé mj. zajímali o vývoj průzkumu pro jaderné úložiště či osud nedokončeného Severojižního propojení kraje. Vadilo jim 10 milionů na „optimalizaci sítě pobytových zařízení“ a „vytvoření standardu strategického plánování příspěvkových organizací“ (celkově oba projekty stojí neuvěřitelných 30 milionů). Kritizovali také to, že dotaci na Výchovu talentované mládeže dostane klub z Prahy, a ne z Vysočiny.

     Radu kraje naopak Jaromír Kalina pochválil za zápis brtnického morového průvodu na Seznam nemateriálních statků lidové kultury a za součinnost s městem Jihlavou při pomoci bezdomovcům v lednových mrazech. Miroslav Houška se jako předseda Finančního výboru vyjadřoval k rozdělení zůstatku kraje z roku 2016.