Beseda o rozpočtové politice s Ing. Janem Málkem v Třebíči

V pátek 11.3.2005 v odpoledních hodinách se v zasedací místnosti KDU-ČSL Třebíč sešli starostové a místostarostové zvolení za KDU-ČSL společně s Ing. Janem Málkem, náměstkem ministra financí. Br. Málek hovořil ve velice obsáhlém vystoupení o rozpočtovém hospodaření, vývoji státního rozpočtu, růstu ekonomiky a přezkoumání hospodaření obcí.

 

Lenka Urbanová
  okresní tajemnice

Jan Kasal, 1.místopředseda KDU-ČSL a místopředseda PSP ČR odpovídá na otázku:

Je důstojné odškodňovat oběti okupace z roku 1968 po tolika letech?

Je rozhodně správné, že k tomuto odškodnění obětí okupace došlo.

Odborné komise Rady kraje Vysočina

Při krajském úřadě už mohou naplno pracovat odborné komise Rady kraje Vysočina. Radní minulý týden schválili personální obsazení vedení všech devíti komisí. Každá z devíti komisí se skládá ze třinácti lidí. Jádro tvoří radní odpovědní za danou problematiku, vedle nich v komisích sedí zastupitelé a také odborníci mimo krajský úřad. V těchto komisích má zastoupení také KDU-ČSL:

Setkání Jana Kasala s občany Humpolce

V hotelu Jirmásek v Humpolci se ve čtvrtek 10.3.2005 odpoledne konalo setkání 1. místopředsedy KDU-ČSL Jana Kasala s občany Humpolce. Na besedě se hovořilo nejdříve především o současné politické situaci a občany zajímalo, jak se bude vládní krize dále vyvíjet. Další otázky se týkaly zákonů, starobních důchodů, "prorodinné" politiky KDU-ČSL, evropské ústavy a dalších témat.

 

 

Jana Klubalová
 okresní tajemnice

Setkání podnikatelů Pelhřimovska

V hotelu Rekrea se ve čtvrtek večer opět sešli místní podnikatelé na setkání členů Lobby klubu s vedením okresní organizace KDU-ČSL. Tentokrát byl hostem tohoto setkání 1. místopředseda KDU-ČSL Jan Kasal. Vzhledem k současné vládní krizi se podnikatelé nejdříve zajímali hlavně o to, jak se bude politická situace vyvíjet. V příjemné přátelské atmosféře se dále hovořilo o tématech, která se dotýkají podnikání, ale i o zákonech a evropské ústavě.

 

 

Setkání Jana Kasala s občany města Havlíčkův Brod

Pozvání na posezení u kávy s Janem Kasalem, místopředsedou Poslanecké sněmovny, využilo 65 občanů v Havlíčkově Brodě. Sešli se ve středu 2. března 2005 od 16 hodin v hotelu Slunce. Poslanec Jan Kasal informoval o dění v Poslanecké sněmovně a podal časový přehled o průběhu vládní krize v souvislosti s neprůhledným financováním bytu a podnikáním v rodině Stanislava Grosse.

Setkání Jana Kasala s občany města Chotěboř

V Chotěboři se sešel s občany J. Kasal při kávě a dobrém zákusku předchozího dne 1. března a přijeli za ním i občané Krucemburku. Doprovázel jej radní kraje Vysočina J. Vondráček. Zasedačka o 40 místech byla zcela zaplněna. Dvouhodinová debata plná dotazů nebrala konce a mnozí by jistě vydrželi diskutovat ještě hodinu nebo dvě. Zájem byl o obecná politická témata, o vládní krizi se příliš nemluvilo.

Setkání Jana Kasala s občany města Pelhřimov

Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a 1. místopředseda KDU-ČSL  Jan Kasal pozval na 21. února 2005 občany Pelhřimova na setkání do hotelu Slavie, aby ho informovali o problémech, které  řeší a aby se seznámil s jejich názory a připomínkami k současnému životu. V jídelně hotelu se v 17,00 hodin sešly tři desítky místních obyvatel, které měly pro pana místopředsedu připraveno mnoho otázek a připomínek.

Investiční akce "Ochrana vod povodí řeky Dyje"

Dne 15. února byla v Třebíči zahájena rozsáhlá investiční akce "Ochrana vod povodí řeky Dyje". Česká republika získala na tuto akci cca 1 mld. Kč od Evropské unie. Slavnostní zahájení spojeného s poklepáním na základní kámen se zúčastnila celá řada celebrit, mj. vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR Christian Bourgin, ministr ŽP L. Ambrozek, senátor P. Janata, starosta Třebíče M. Mašek, ředitel Státního fondu ŽP A. Muray, zástupci dalších zainteresovaných měst, dodavatelských firem a další.

 

Poslanecký den Ing. Jana Kasala

Podstatnou část dne 14. února 2005 věnoval 1. místopředseda KDU-ČSL Jan Kasal poslaneckému dni na Pelhřimovsku. V doprovodu předsedy OV KDU-ČSL Jiřího Blažka, místopředsedy OV KDU-ČSL Luboše Rudišara a tajemnice Jany Klubalové se nejdříve setkal na radnici v Nové Cerekvi se starostou obce Milanem Blažkem, který ho informoval o dění v obci. Seznámil ho s úspěchy i problémy, které provázely výstavbu kotelny na biomasu. V současné době je napojeno na toto vytápění více než 90 % možných odběratelů tepla.

Syndikovat obsah