Svěcení kapličky v Kramolíně

V Kramolíně, malé vesničce s pěti trvale bydlícími občany, se v sobotu odpoledne 16. července 2005 konala slavnost, při které byla generálním vikářem českobudějovické diecéze P. Janem Baxantem vysvěcena nově opravená kaplička. Po slavnostní mši svaté byla kaplička zasvěcena Panně Marii Karmelské.

Poutní poznávací zájezd

MěO KDU-ČSL v Telči uspořádala 25.června 2005 zájezd do západních Čech. Atraktivní místa, která jsme navštívili a prohlédli si, obvykle s odborným výkladem stavebním či historickým, jsou pro nás trochu “z ruky” a prostřední z klášterů - trapistický - není vždy otevřen civilním návštěvníkům a je zatím tak říkajíc ve stavu zrodu. Pouť je pouť a tak nám cesta ubíhala nejen v zábavě, ale také v modlitbách a zpěvu. Na první zastávce v Praze - Liboci jsme absolvovali poutní mši sv. a pak jsme mohli projít celým novým areálem, který vyrostl  péčí otců karmelitánů z libocké fary a jejich hospodářských budov a zásluhou firmy Starkon Jihlava, která přestavby realizovala. Její reprezentant pan Kovář, nám k rekonstruovaným stavbám podal podrobné vysvětlení, jak se např. z původní stodoly stalo prostorné místo k setkávání rodin (nese název Malejov), doplněné četnými klubovnami a prostorami pro mládež. P. Fatka (známý z Kostelního Vydří a Karmelitánského nakladatelství) nám potvrdil, že vrata k těmto prostorám se nikdy nezavírají.
 Se základními historickými údaji o dalších dvou navštívených klášterech jsme byli seznámeni v autobuse. Ten trapistický se teprve rozrůstá a buduje. Moderní kostel, který jsme mohli zhlédnout při poledních modlitbách mnichů (jinak se dovnitř nelze dostat), imponuje svou výškou a originálně řešeným osvětlením vnitřních prostor (podle návrhu britského architekta, který projektuje téměř všechny trapistické kláštery v Evropě).

Na-Bu-Ko, 2. ročníku velkého cykloturistického výletu

okres Třebíč, 25.6.2005

NÁměšť, BUdišov a KOněšín se staly místy startu 2. ročníku velkého cykloturistického výletu, který uspořádaly místní organizace KDU-ČSL. Kromě 50km okruhu spojujícího tato tři místa byly připraveny i kratší trasy pro malé cyklisty.

Svěcení sochy sv. Víta

 V pelhřimovské pekárně Adélka se v sobotu 18. června 2005 konal Den otevřených dveří. Celodenní program vyvrcholil svěcením sochy sv. Víta - patrona pekařů. Na této slavnosti byli mezi vzácnými hosty  také Jan Kasal - první místopředsedy KDU-ČSL, P. Josef Hanžl - vikář pelhřimovské farnosti a P. Bronislav Ignác Kramár - opat želivského kláštera. Sochu svatého Víta slavnostně posvětil P. Jan Baxant, generální vikář českobudějovické diecéze.

Jednání krajského výboru

Ve středu 15. června 2005 se konalo jednání Krajského výboru KDU-ČSL kraje Vysočina, které ho se také zúčastnil generální sekretář KDU-ČSL Ing. Petr Rybář.
 Jedním z témat jednání krajského výboru byly volby do PS PČR a volby komunální v roce 2006.

Dětský den KDU-ČSL v Třebíči

V neděli 12. června se konal tradiční Dětský den křesťanské mládeže ve spolupráci s KDU-ČSL v prostorách třebíčského zámku.
 Více jak 300 dětí prožilo hezké odpoledne plné soutěží a her. Vystoupila zde i skupina historického šermu  Páni z Rukštejna a k dobré atmosféře zahrála živá hudba.
 oděkování za umožnění konání této akce v krásném prostředí zámeckého nádvoří patří p. řediteli Muzea Vysočina Ing. Martínkovi a sponzorům VZP, ESKO-T, Modrá pyramida, Prodej LP, MC, CD Muzika – Šmíd.

Oslava Dne dětí v Telči

 V neděli 12. května 2005 odpoledne za krásného slunného počasí proběhla na hřišti Katolického domu oslava svátku dětí. Akci uspořádala opět Městská organizace KDU-ČSL v Telči ve spolupráci s Orlem Jednota Telč, tentokrát za vydatné pomoci ministrantů a křesťanské mládeže pod vedením Vítka Štancla a Sylvy Frydrýškové. Mládežníci pro děti připravili kompletní nabídku různých her, atraktivních disciplín a soutěží. Všechny děti obdrželi po absolvování jednotlivých soutěžních disciplín a her drobný dárek s logem KDU - ČSL.

Beseda s poslancem Ing. Talířem

V sobotu 11.6.2005 uspořádala MO KDU-ČSL Počátky besedu pro občany, jejímž hostem byl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL poslanec PSP ČR Ing. Jaromír Talíř. Po úvodním slově, které pan poslanec pronesl a objasnil přítomným občanům systém práce v zákonodárném sboru se otevřela neformální debata. Jejím obsahem byla zejména budoucnost a hlavní pilíře penzijní reformy, aktuální řešení zdravotní politiky a současný vztah státu a církve v naší republice.

Okresní konference KDU-ČSL Třebíč

 V sobotu 11. června 2005 proběhla v Jaroměřicích Okresní konference KDU-ČSL Třebíč. Novým předsedou OV KDU-ČSL Třebíč byl zvolen senátor Ing. Pavel Janata.

 

Jednání nově zvoleného okresního výboru

Na Okresní konferenci KDU-ČSL v Pelhřimově, která se konala v sobotu 7. května, byly zvoleny nové okresní orgány. V pondělí 6. června se se členy nově zvoleného okresního předsednictva sešel na pracovním obědě v hotelu Rekrea první místopředseda KDU-ČSL Jan Kasal. Popřál všem hodně sil a úspěchů v nadcházejícím období, které bude naplněno přípravou voleb do PS PČR a zastupitelstev měst a obcí v roce 2006. Tomuto tématu se pak také společně v rozhovoru věnovali.

Syndikovat obsah