Krajští zastupitelé si v Třešti vyslechli, co trápí starosty

Třešť – Dvacítka starostek a starostů z Vysočiny využila možnosti lednového setkání v Třešti se sedmi  krajskými zastupiteli za KDU-ČSL. Zastupitelé promluvili o tom, jakým tématům se budou věnovat, a nabídli pomoc při jednáních s krajem. Starostové zase zmínili to, co nejčastěji řeší ve "svých" obcích: čističky, hospodaření s vodou, odpady, útlum služeb na venkově, obchvaty a opravy silnic.

Sešli jsme se tu, abychom mohli diskutovat problémy našeho kraje a podat si vzájemně pomocnou ruku. Ačkoli jsme jako KDU-ČSL v Kraji Vysočina v opozici, můžeme se podílet na směřování kraje ať už v zastupitelstvu, nebo prostřednictvím komisí a výborů,“ uvedl setkání předseda krajských lidoveckých zastupitelů Jaromír Kalina. Jako zajímavost doplnil, že nejnovější Veřejné fórum obyvatel kraje se při jednání o problémech kraje shodlo na desateru, které téměř kopíruje předvolební témata KDU-ČSL.

Jednotliví zastupitelé kraje pak starosty informovali o tom, čemu se věnují ve výborech a komisích. Zdůraznili, že KDU-ČSL ve shodě s volebním programem navrhla navýšit objem dotací pro obce do 1500 lidí (Program obnovy venkova) z 69 na 120 milionů ročně – aby každá obec ročně dostala skoro 200 tisíc. Tento návrh neprošel. Tématu se chopilo hnutí STAN, ovšem prosadilo jen pětinový objem – tedy pouze 120 tisíc pro každou obec. A i to prý vzbudilo nevoli u nejvyššího vedení kraje (číst dál...)

Odškodnění za následky povinného očkování - bohužel stále v nedohlednu

Ústní interpelace na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci odškodnění za následky povinného očkování.

Dne 19.1.2017

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne ještě jednou. Jsem rád, že po dlouhé době můžu interpelovat přítomného ministra, nikoliv prázdnou židli, vážím si toho.

Vážený pane ministře,

opakovaně se vracím k problematice povinného očkování. Jen podotýkám, že nejsem odpůrce očkování, ale vadí mi, že některé sporné otázky zůstávají dlouhodobě bez řešení. Když jsme tady před časem projednávali novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, tak tady v diskusi padly některé veřejné sliby tehdejšího ministra Svatopluka Němečka týkající se právě problematiky očkování. Jednou z nich je vyřešení situace kolem posudků o zdravotní způsobilosti pro zotavovací akce dětí, kdy pan ministr tady ve druhém čtení na můj návrh, že by se to mohlo vyřešit tím, že by to bylo navázáno na preventivní prohlídky dětí, řekl, že si myslí, že je to dobré řešení a že do tří měsíců toto zkusí vyřešit. Bohužel, nestalo se tak doposud.

Zrušení zastávky rychlíků v Křižanově - kdo za to může?

Ústní interpelace na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci zrušení zastávky rychlíků v městysi Křižanově.

Dne 19.1.2017

Poslanec Vít Kaňkovský:

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás v zastoupení občanů Velkomeziříčska v okrese Žďár nad Sázavou, kteří se s velkým zklamáním v průběhu loňského roku dozvěděli o zrušení zastávky rychlíků ve stanici Křižanov na trati Žďár nad Sázavou - Brno.

K tomuto zrušení došlo s platností nového jízdního řádu od 11.12.2016 a to přes opakovaná jednání samosprávy Křižanova, Velkého Meziříčí i dalších obcí jak s představiteli Kraje Vysočina, tak Ministerstva dopravy. Přitom se jedná o spádovou oblast kolem 10 tis. obyvatel, kteří využívají rychlíky s nástupem na trati do Brna či do Žďáru nad Sázavou právě v Křižanově. Vesměs se jedná o občany, kteří dojíždějí do Brna za prací či na studia. Zrušení zastávky rychlíků prodlouží cestu občanům z Velkomeziříčska do Brna dle různých spojů o více než 60%. Nemalá část občanů využívá rychlíkovou dopravu i opačným směrem do Žďáru nad Sázavou a do Havlíčkova Brodu. 

Poslanec Kaňkovský: Sociální služby potřebují větší jistotu

Domov pro mentálně postižené Jeřabina v Pelhřimově, centrum pro děti a rodinu Trojlístek v Kamenici nad Lipou a radnice v Horní Cerekvi - to byly cíle poslaneckého dne Víta Kaňkovského na Pelhřimovsku. Absolvoval ho 3. ledna v doprovodu svého kolegy z krajského zastupitelstva, Miroslava Houšky z Častrova.

Domov Jeřabina (někdejší Ústav sociální péče v Těchobuzi) má své vedení v Pelhřimově, ale díky transformaci zařízení má detašované pracoviště na dalších šesti místech okresu a stará se celkem o 72 klientů, kteří bydlí ve „vlastních“ domcích. Rozhovor Víta Kaňkovského s ředitelkou organizace Simonou Tomanovou se týkal nejen tématu opatrovnictví (spojeným s posuzováním svéprávnosti), které by podle poslance měly mít na starosti obce s rozšířenou působností, ale i míry transformace sociálních službách – a nejen v nich.

Transformaci pobytových zařízení sociálních služeb i stejný proces v psychiatrické péči v brzké budoucnosti jednoznačně vítám. Jen je třeba mít na paměti, že ani v jednom z těchto případů nelze transformovat 100% zařízení. Mnozí odborníci i zahraniční zkušenosti potvrzují, že některé ohrožené děti či těžce zdravotně či mentálně postižení nejsou umístitelní do rodin či chráněného bydlení. Stejně tak například někteří těžcí schizofrenici nemůžou být propuštěni z psychiatrické nemocnice. Určitě je ale třeba se snažit, aby v ústavní péči zůstalo co nejmenší procento současných klientů,“ zmínil Vít Kaňkovský (číst dál).

Vnitrostranické primárky pro sněmovní volby budou 11. března

Sestry a bratři, vážení členové KDU-ČSL v Kraji Vysočina,

letošek je pro nás nejen rokem vnitrostranických voleb, ale i parlamentních voleb, které jsou pro nás klíčové v tom, zda budeme moci jako KDU-ČSL nadále mít možnost prosazovat svůj program a podílet se na tvorbě zákonů vhodných pro naši zemi.

Krajský výbor KDU-ČSL Vysočina 14. 12. 2016 určil, že výběr kandidátů do Poslanecké sněmovny bude v našem kraji proveden nepřímou volbou, a v souladu se Stanovami strany a Nominačním řádem vyhlásil na sobotu 11. března krajskou nominační konferenci. Zveřejnění termínu proběhlo na celostátní konferenci strany 16. 12. a zároveň byl informován celostátní výbor KDU-ČSL.

Na této nominační konferenci se sejdou delegáti ze všech okresů a budou vybírat ze jmen, která do 9. února podle §27 Stanov KDU-ČSL navrhnou orgány strany nebo sami jednotliví členové. Výsledkem nominační konference bude kandidátní listina a ta – jak věřím - nabídne kvalitní osobnosti, které budou ochotny a schopny důstojně zastupovat obyvatele Vysočiny v Poslanecké sněmovně.(číst dál)

Senátor Bradáč: Rychlíky do Křižanova vrátí jen domluva všech zainteresovaných

V Křižanově od prosincové platnosti nového jízdního řádu nestaví určitý typ rychlíků. Lidé jsou naštvaní, po Vánocích dokonce demonstrovali. Pokud se rychlíková zastávka neobnoví, hrozí, že například lidé z Meziříčska a Křižanovska při cestě do Brna přesednou na auta a k vlakům už se nevrátí.

Ing. František BradáčKraj zřejmě udělal chybu, že díky změně koncepce veřejné dopravy dal volné ruce ministerstvu dopravu k tomu, aby upravilo jízdní řád rychlíků bez zastávky v Křižanově. Vedení kraje celou věc přenáší na ministerstvo dopravy, ale podle mě není čas na rozepře politiků. Měli bychom najít řešení spolu s místní iniciativou, s vedením městyse Křižanov a dalších obcí a měst, o jejichž obyvatele jde.

Nevím, zda je vhodné svolávat demonstrace. Teď spíš pomůže hledat způsob, jak podle zákona a bez rozbourání jízdního řádu obnovit zastavování aspoň některých rychlíků. Cestování vlakem je hlubší téma. Motivace lidí k tomuto typu dopravy je v naší zemi minimální, zvlášť na kratší vzdálenosti. Důvodem je jednak samotná pohodlnost lidí a touha po rychlosti, ale i neefektivní propojení jednotlivých typů dopravy (číst dál)

Vít Kaňkovský: Přebytky z rozpočtu je třeba investovat, například do sociálních služeb

Vzít 322 milionů z podpory v nezaměstnanosti a poslat je provozovatelům sociálních služeb na rekonstrukce zastaralých budov a vybavení v zařízeních pro seniory a občany s různým zdravotním omezením či v hmotné nouzi. Právě toto jsem navrhl při projednání státního rozpočtu na letošní rok. A stejně jako u podobného pozměňovacího návrhu v minulých dvou letech byla tato změna státního rozpočtu Sněmovnou přijata.

Zaslechl jsem obavy, zda nebudou tyto peníze chybět pro ty, kteří ztratili práci. Mohu všechny ujistit, že rozhodně ne! Rok 2016 znamenal přebytkový rozpočet a nejnižší nezaměstnanost za mnoho let dozadu. Příznivý vývoj ekonomiky a tím i nízkou nezaměstnanost předpovídají analytici i pro letošní rok. Je úkolem nás politiků, abychom „přebytkové“ peníze poslali tam, kde jsou nejvíce potřeba a kde přinesou užitek nejen v přítomném okamžiku, ale zejména v budoucnu.

Je naší povinností více podporovat vzdělanost našich dětí, rychleji zajistit obnovu silnic a dálnic a zaměřit se na další rozvoj naší ekonomiky. Na stavu ekonomické kondice země přece závisí i to, zda budou mít lidé práci. (.číst dál..)

Místostarosta Jůzl vzpomíná na mimořádný život generála Gablecha

Havlíčkův Brod - Koncem minulého roku zemřel ve věku 101 let v Havlíčkově Brodě generál Imrich Gablech, který sloužil za druhé světové války v Britském královském letectvu. Měl jsem možnost se s ním setkávat a každé setkání bylo milé a obohacující.

Generál pan Imrich Gablech prožil mimořádný život v celé své pestrosti. Od nejtěžších válečných a totalitních okamžiků až po ty hezké chvíle v posledním období svobody. Po okupaci svého rodného Slovenska odletěl do sousedního Polska, při přeletu byl ale zajat Sověty a dva roky vězněn v Gulagu. Shodou šťastných okolností se pak dostal do Anglie, kde působil v letectvu, to už s podlomeným zdravím hlavně jako dispečer provozu.

Po válce se pak dostal do Havlíčkova Brodu, kde zakotvil. Ale jeho šťastné období trvalo krátce. Po Únoru 1948 ho komunisté za jeho statečnost, pevné postoje a hrdinství „odměnili“ propuštěním z armády a šikanou v osobním i pracovním životě.

Tříkrálový svařák: Na Charitu se vybíralo navzdory nepřízni počasí

Jihlava – Jak už ráno 4. ledna předpověděl hlavní organizátor Petr Piáček, šestý ročník Tříkrálového svařáku v Jihlavě připomínal malé dobrodružství. Kvůli zasněženým silnicím na Humpolecku nedorazil pan Adamec s oslem a ovečkami a stavění stánků na náměstí kvůli silnému větru připomínalo spíš kotvení vzducholodě.

Naštěstí byl v týmu pořadatelů i jihlavský zastupitel Martin Laštovička, který jako architekt navrhl statické zajištění stánků tak, aby už nefungovaly jako rogallo. Když přestaly vzduchem poletovat konvice a noty, mohlo se začít.

Do barevných kostýmů tří králů se převlékli náměstek primátora Jaromír Kalina, radní Josef Kodet a už zmíněný Martin Laštovička. Postupně je pak střídali mj. koordinátor Tříkrálové sbírky Roman Mezlík, předseda jihlavských lidovců Petr Piáček (kterého s kostýmy doplnily i jeho děti) a další. Tří králové kolemjdoucím nabízeli perníčky a zvali je na horkou hrušku nebo svařák, který vařili Libor Řezáč a Lucie Lukšů. Řada z lidí pak přispěla do přistavené kasičky Tříkrálové sbírky Charity nebo s komunálními politiky zavedla řeč na dění v Jihlavě.

Tříkrálový svařák nabídne oslíka i kamerunské ovce

Jihlava Živá hudba i živá zvířata, tři králové, perníčky, čaj a samozřejmě svařák – to vše nebude chybět na již 6. ročníku Tříkrálového svařáku, který pořádá jihlavská KDU-ČSL. Tentokrát mohou zájemci na jihlavské Masarykovo náměstí přijít ve středu 4. ledna od 14 do 17 hodin. Akce se koná pod záštitou náměstka jihlavského primátora Jaromíra Kaliny a poslance za Vysočinu Víta Kaňkovského.

„Děti určitě uvítají oslíka a také kamerunské ovečky, které nám slíbil přivézt pan Adamec z Píště u Humpolce,“ vysvětluje za organizátory předseda lidovců Jihlavska Petr Piáček. Stejně jako před rokem na náměstí zahraje dívčí křesťanská kapela SisterBand z Horní Cerekve, kterou pak vystřídá koledování s harmonikou.

Loňský Tříkrálový svařák překonal rekord v množství peněz, které příchozí darovali pro Tříkrálovou sbírku Oblastní charity Jihlava. Vybralo se úctyhodných 16 972 korun, které šly mj. na Centrum pro sociálně znevýhodněné v Jihlavě nebo na pečovatelské služby Charity v Kamenici, Lukách, Telči, Nové Říši a Kostelci.

 

 

 

Syndikovat obsah