Česká Bible v průběhu staletí

V  pátek 17. února 2006 proběhlo v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě otevření putovní výstavy Česká Bible v průběhu staletí. Slavnostní vernisáže se zúčastil Mons. ThLic. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký a radní kraje Vysočina Ing Václav Kodet a Bc. Jiří Vondráček. O slavnostní atmosféru se postaral svým přednesem úryvků z Bible prof. Radovan Lukavský.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Kasal navštívil Mlékárnu Polná

Na základě pozvání managementu Mlékárny Polná s.r.o. zavítal v pondělí 30.1.2006 do tamního závodu místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jan Kasal.
 Po krátké prohlídce provozu následovalo jednání u kulatého stolu na téma aktuální problémy mlékárenského průmyslu na Vysočině.

Ing. Jan Kasal se setkal se zpracovateli brambor

Nížkov, 30.1.2006

O problémech při zpracování brambor, tradiční pěstitelské plodiny kraje Vysočina, v pondělí hovořil poslanec Ing. Jan Kasal s představiteli firmy Fritagro s.r.o. v Nížkově (okres Žďár nad Sázavou). Ing. Kasal uvedl, že se na něj v posledních měsících obrací stále častěji zemědělci a zpracovatelé zemědělských plodin s konkrétními náměty, které se týkají podpory této oblasti.
 Firma Fritagro s.r.o. patří mezi tradiční zpracovatele brambor. Mezi oblíbené produkty společnosti patří předsmažené hranolky, sušené bramborové lupínky, sušené bramborové kostky a bramborová mouka.

Setkání Ing. Jana Kasala s lékárníky

Lékárníci z celého kraje se ve středu 18. ledna 2006 sešli v zasedací místnosti KDU-ČSL v Jihlavě. Nemůžou stále rozdýchat snížení marže z dvaatřiceti procent na devětadvacet. Postěžovat si přišli za místopředsedou Poslanecké sněmovny  Janem Kasalem.
 „Kampaň, která vznikla, je ostře namířena proti nám. Výroky pana ministra Ratha se nás osobně velmi dotýkají,“ rozčilovala se předsedkyně Okresního sdružení lékárníků ve Žďáře nad Sázavou Květa Benešová.

Setkání představitelů mlékárny s místopředsedou Janem Kasalem

Na pozvání členů představenstva zavítal v pondělí 16. ledna 2006 do Jihlavské mlékárny a.s. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal. Návštěvu zahájil prohlídkou závodu, po které následovalo jednání u kulatého stolu. Představitelé mlékárny seznámili místopředsedu Jana Kasala s aktuálními problémy potravinářského průmyslu na Vysočině.

 

Seminář o "rodinných pasech"

V pondělí 16. ledna 2006 se v hotelu Gustav Mahler uskutečnil seminář o "rodinných pasech". Přednášející projektu rodinného pasu a zároveň garantkou byla JUDr. Marie Cacková z Jihomoravského kraje. Cílem projektu rodinného pasu je vytvoření systému poskytování slev a výhod pro rodiny s alespoň jedním dítětem do 18ti let věku.

 

Biskup Václav Malý navštívil kraj Vysočina

Titulární biskup marcelliánský a pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý, bývalý disident, signatář a mluvčí Charty 77, navštívil ve čtvrtek 12.ledna Vysočinu. V budově krajského úřadu ho přivítal jménem rady první náměstek hejtmana kraje Vysočina Václav Kodet. V upřímné besedě s radními si biskup Václav Malý vyměnil názory na společenskou a politickou situaci v zemi. Mezi jiným řekl: „Mrzí mě, že dnešní politici neumí přiznat chybu. Hned by mi byli lidsky sympatičtější..

Jednání zastupitelstva kraje Vysočina 30.11.2005, Jihlava

Včera zvolilo zastupitelstvo kraje Vysočina náhradu za Ing. Františka Dohnala, který se stal prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a v důsledku toho rezignoval na všechny krajské funkce.
 Prvním náměstkem hejtmana se stal Ing. Václav Kodet. Na uvolněné místo radního byl zvolen Ing. Miroslav  Houška, který převezme Dohnalovy kompetence. Mezi zastupitele usedne  Ing. Tomáš Havlík.

Setkání Mladých křesťanských demokratů kraje Vysočina

V sobotu 26. listopadu 2005 proběhlo první setkání Mladých křesťanských demokratů (dále jen MKD) kraje Vysočina. Předsedou MKD kraje Vysočina byl zvolen Jan Růžička, místopředsedy: Václav Kodet, Karla Vápeníková, Veronika Poulová a Jan Mazanec. Do rozhodčího sboru byl zvolen Luboš Kliment. Do revizní komise byla zvolena Simona Vaňková. Do Celostátního výboru MKD byli zvoleni: Jan Růžička a Veronika Poulová.

JUNIOR PARLAMENT 21.11.2005, Praha

Tři stovky žáků základních škol zasedli do poslaneckých lavic v poslanecké sněmovně. Právě tam, na místě, kde pravidelně jednají zákonodárci, se totiž uskutečnilo zasedání Junior Parlamentu Vysočiny. Toto jednání organizoval a řídil první místopředseda KDU-ČSL Ing. Jan Kasal. Jednání byli přítomni i někteří ministři české vlády, jako například ministr dopravy - Ing. Milan Šimonovský.
 Junior poslanci byli rozdělení do klubů podle okresů a jednali podle stejných pravidel jako opravdoví politici. Diskutovali o tématech, která jsou zajímavá především pro dnešní mladou generaci: Děti a dopravní nehody či snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti.

Syndikovat obsah