Vít Kaňkovský: Údržba zdravotnických přístrojů i školení by mohly být jednodušší

Vláda včera projednala můj poslanecký návrh zákona, který má za cíl zjednodušit zdravotnickým zařízením provádění servisu a údržby zdravotnických přístrojů a školení zaměstnanců pro jejich obsluhu. 

Vláda zaujala k tomuto zákonu kladné stanovisko, což mne potěšilo a zvyšuje šanci na úspěšné dokončení legislativního procesu. Novela zákona o zdravotnických prostředcích napravuje dřívější nešťastná ustanovení, dle nichž jsou zdravotnická zařízení i pro drobné servisní zásahy a také pro školení nových zaměstnanců povinna volat zástupce výrobce, což je pro zdravotnická zařízení zbytečná finanční i organizační zátěž. Novela tato problematická ustanovení mění tak, aby výrobce mohl vyškolit a pověřit ve zdravotnickém zařízení osobu, která pak dále může školit další zaměstnance a stejně tak dává možnost proškolit a pověřit odborně kompetentní osobu nemocnice prováděním některých servisních zásahů a bezpečnostně technických kontrol u jednodušších přístrojů. 

Vít Kaňkovský
poslanec KDU-ČSL, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví

Čeněk Jůzl: Toufar, Gablech a Horáková si „svou“ ulici v Brodě zaslouží

Havlíčkův Brod – Aktivita havlíčkobrodských zastupitelů za KDU-ČSL přispěla k tomu, že okresní město bude mít nově malou „čtvrť“ bojovníků proti totalitě. Zastupitelstvo totiž schválilo, že tři ulice ponesou názvy Pátera Toufara, Generála Gablecha a Milady Horákové. Proti byli hlavně komunisté, naopak poděkoval spolek válečných letců.

„V nové lokalitě jsme se rozhodli, že ulice pojmenujeme podle lidí, kteří se aktivně účastnili protifašistického a protikomunistického odboje,“ uvedl místostarosta města Čeněk Jůzl (KDU-ČSL) pro Havlíčkobrodský deník. Iniciativu nových názvů v lokalitě Rozkošská brodští lidovci rozšířili o Imricha Gablecha. „Hned po jeho smrti jsme o tom uvažovali, protože jeho přínos pro město byl obrovský,“ doplnil Čeněk Jůzl. Návrh schválilo 18 zastupitelů, jeden byl proti, pět se zdrželo (hlavně členové KSČM).

Po publikování celé věci v MF DNES místostarostovi Jůzlovi poděkoval Josef „Joe“ Vochyán z českého Spitfire Clubu. Ten sdružuje obdivovatele československých letců, kteří za druhé světové války pomáhali Britskému královskému letectvu – a patřil mezi ně i nedávno zesnulý Imrich Gablech, který po válce žil v Havlíčkově Brodě (číst dál)

Cochemská praxe ve Sněmovně již podruhé

V pátek 17. února 2017 si v prostorách Poslanecké sněmovny předávali zkušenosti soudci, advokáti, sociální pracovníci a další profese činné v opatrovnických řízeních se zaváděním principů tzv. Cochemské praxe. Záštitu nad odborným seminářem, na který přišlo 160 účastníků, převzali senátorka Miluše Horská, poslanec Vít Kaňkovský a europoslanec Tomáš Zdechovský

„Cílem semináře je předat know-how o tom, jak na tento postup přejít, informovat o úspěšném etablování této praxe na prvních českých soudech, OSPODech a u dalších zapojených subjektů. Seznámit účastníky s případnými problémy při zavádění této praxe a vyzvat k jejich systémovému a koncepčnímu řešení do budoucna. Cílem je přesvědčit co největší počet odborníků a motivovat je k zavedení tohoto postupu," řekla úvodem Markéta Nováková ze spolku Cochem.cz.

Na semináři zazněly praktické zkušenosti ze soudní praxe v podání Vladimíra Poláka, soudce z Nového Jičína i Martina Beneše z okresního soudu Most. Vedle Zdeňky Kučné z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která představila pohled OSPODu, vystoupil s příspěvkem soudní znalec Oldřich Matoušek a další odborníci (číst dál)

Poslanec Kaňkovský na Žďársku: sociální zařízení, dětská psychiatrie, ale i varna pervitinu

Žďársko – Poslanec Vít Kaňkovský absolvoval 15. února v doprovodu okresního předsedy KDU-ČSL Radka Pátka poslanecký den na Žďársku. Začínal hned dvěma „výbušnými“ tématy na křižanovské radnici. S jejím vedením totiž diskutoval znovuzavedení zastávek rychlíků a hlavně dekontaminaci bývalé varny pervitinu. Paní starostka mu poděkovala za úsilí, které v obou věcech spolu se senátorem Františkem Bradáčem vyvíjí.

Vedení městyse se snaží situaci s bývalou varnou řešit. Ale trochu zklamáním je pro mě přístup orgánů ochrany veřejného zdraví - tedy Krajské hygienické stanice a v určitém směru i vedení Kraje Vysočina a v neposlední řadě odboru hlavní hygieničky na ministerstvu zdravotnictví,“ shrnul poslanec rok trvající snahu městyse dosáhnout sanace objektu.

V Křižanově následovala ještě návštěva sociálního centra Kamélie, s jejímž prostředím příchozí seznámila ředitelka Silvie Tomšíková. S poslancem diskutovali připravované transformace sociálních služeb, kapacity ubytovacích zařízení a otázku personálního zajištění dalšího provozu. „Pokud nenajdeme další motivaci pro práci lidí v sociální oblasti, můžeme se potýkat s problémem v zajištění sociálních služeb,“ podotkl Kaňkovský, který je místopředsedou sněmovního výboru pro sociální oblast i výboru pro zdravotnictví. Celý článek zde.

Jaromír Kalina: Díky všem, kdo podpořili „Havaj“ pro bezdomovce

S letošní mrazivou zimou se velmi těžko vyrovnávali lidé bez přístřeší. Začátkem roku v Jihlavě tři z nich umrzli. I proto jsme se rozhodli jako radnice hledat pro ně nějaký důstojnější nocleh. Našli jsme ho v lokalitě zvané „Havaj“, kde řadu let bydleli sociálně slabší obyvatelé.

Díky iniciativě městské policie a ve spolupráci se Střediskem křesťanské pomoci (SKP) jsme začali vybavovat objekt v tamní Žižkově ulici. Pomohla nám i nemocnice Jihlava, která nám darovala deset postelí. Městská policie mezitím s novou nabídkou pomoci oslovila bezdomovce v místech, kde jich bývá nejvíc.

V nově zařízeném domě teď průměrně přespává 10 až 20 lidí denně a nejsou to stále ti samí, často se střídají. Někteří se přijdou vyspat, jiní jen vysprchovat nebo ohřát. Odhad počtu bezdomovců se v Jihlavě reálně pohybuje od 70 do 150. Je jich v našem městě docela dost i proto, že je tu záchytka.

Je to jen dočasná situace, chceme jako město provoz tohoto objektu podporovat zhruba do konce února. Do budoucna musíme hledat stálejší řešení - SKP chce časem z dotací postavit nový azylový dům v Mlýnské ulici, rostoucím standardům nevyhovující objekt v Čajkovského ulici si pak nechá jen jako dočasnou noclehárnu pro krizové situace. Číst celý článek.

Poslanec Kaňkovský zjistil, že hejtman a ministr si u rychlíků protiřečí

(14. února 2017) - Malý rébus nyní nejen cestujícím z Křižanovska nabízí srovnání nejnovějšího vyjádření hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka (za ČSSD) a ministra dopravy Dana Ťoka (ANO). Oba si totiž vzájemně protiřečí, jak zjistil poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Ten totiž ve sněmovně v otázce obnovení rychlíkové zastávky v Křižanově interpeloval zmíněného ministra dopravy. Dan Ťok mu odpověděl takto: „Ministerstvo považuje situaci za stabilizovanou a zavedení zastavování v železniční stanici Křižanov nepředpokládá, jelikož Křižanov a okolí jsou na dostatečné úrovni obslouženy vlaky regionální dopravy v objednávce Kraje Vysočina.“ Kompletní odpověď ministra je na Faceebokové stránce poslance Kaňkovského.  Píše v ní i to, že ministerstvo zastávky rychlíků zrušilo „po dohodě se zástupci Kraje Vysočina“ – ministr zde tedy popírá snahu kraje přenášet odpovědnost za tento nepopulární krok na stát.

Oproti tomu hejtman Jiří Běhounek na posledním zasedání krajského zastupitelstva na přímý dotaz uvedl toto: „Bylo nám řečeno, že s další změnou jízdního řádu, což je v květnu, by v Křižanově rychlíky zastavovat mohly. Jestli České dráhy a ministerstvo dopravy rozhodnou dřív, budeme jenom rádi.“ A veškerá vyjádření hejtmana vyzněla téměř v duchu, že obnova zastávek už je hotová věc. Celý článek přečtete zde

KDU-ČSL: V plánu rady kraje chybí jasný postoj k úložišti, hospici nebo VRT

Vysočina – Krajští zastupitelé za KDU-ČSL se vyjádřili k Programovému prohlášení Rady kraje (PPRK) 2016-20. „Víme, že PPRK není přesný plán s konkrétními body, které navíc záleží na dotacích. Přesto nám u zásadních aktuálních témat chybí jasnější vytyčení směru, zasazení do souvislostí či definování klíčových východisek,“ uvedl předseda lidoveckých zastupitelů Kraje Vysočina Jaromír Kalina.

   Podle něj se v dokumentu najdou i pozitivní věci: příprava kapacit pobytových zařízení pro seniory, udržitelnost nákladů v sociální oblasti, větší důraz na kapitoly Vzdělávání, Doprava a Analýza a podpora řízení. Slibně zní i Územní energetická koncepce, Koncepce památkové péče v kraji anebo podpora včelařů, chovatelů a zahrádkářů a dalších spolků na venkově.

    „Co ale postrádám, je postoj k vysokorychlostní trati, úložišti jaderného odpadu, konci těžby uranu nebo hospici – ano, je tu sice řeč o „Komplexní paliativní péči“, ale v kapitole zdravotnictví. Jakoby hospic znamenal hlavně medikaci a zdravotnickou službu. Chybí i harmonogram Veřejné dopravy Vysočiny a hlavně kraj v době růstu ekonomiky neříká, kam chce investovat,“ doplnil Jaromír Kalina. Pokračování článku najdete zde.

Pozměňovací návrh zjednodušuje servis, revize a instruktáž zdravotnických prostředků

apatykar.cz | 6.2.2017 

Do Poslanecké sněmovny PČR byl předložen návrh změny zákona o zdravotnických prostředcích. Současné znění zákona ukládá poskytovatelům zdravotních služeb zajistit provádění odborné údržby a oprav zdravotnických prostředků, přičemž tento servis může provádět pouze zástupce soukromého subjektu, který dané zdravotnické prostředky poskytovateli zdravotních služeb dodává.

Návrh rozšiřuje pravomoc provádět servis zdravotnických prostředků i na poskytovatele zdravotních služeb, jehož zaměstnanci však musí splňovat stejné požadavky jako zaměstnanci soukromých subjektů zajišťující servis zdravotnických prostředků. Odpovědnost je vždy na výrobci zdravotnického prostředku zda umožní, aby servis prováděla i jiná osoba (např. zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb) nebo pouze osoba jím pověřená.

Obdobný problém je také v případě instruktáže. Podle současného znění ji může provádět pouze osoba, která je poučená výhradně výrobcem. Tato zákonná povinnost způsobila, podle předkladatele návrhu MUDrVíta Kaňkovského (KDU-ČSL), neúměrnou finanční zátěž nejen na poskytovatele zdravotních služeb, ale i na soukromé subjekty obchodující se zdravotnickými prostředky (dovozce, distributor, zplnomocněný zástupce), a to z hlediska její proveditelnosti. V praxi to pak znamená, že každý zaměstnanec soukromého subjektu i poskytovatele zdravotních služeb musí být proškolen výhradně výrobcem. 

Vít Kaňkovský: Zdravotně postižení si zaslouží naši pozornost

Každý z nás má ve svém bližším či širším okolí člověka, který si nese životem nějaký zdravotní handicap. Zdravotně postižení mají nelehkou životní cestu, kromě každodenního zvládání zdravotních obtíží se také potýkají s problémy při snaze zapojit se co nejvíce do běžného chodu společnosti. S překážkami se potkávají takřka na každém kroku. Bohužel zásadním problémem je kromě jiného i současná podoba zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která je v mnoha ohledech diskriminační a vůči lidem s handicapem nevlídná. 

Právě z těchto důvodů jsem se po mnoha měsících intenzivních konzultací s vedením Národní rady osob se zdravotním postižením rozhodl připravit novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh novelizace zmíněného zákona jsem do Sněmovny podal s kolegy Janem Bartoškem a Jaroslavem Zavadilem.

Zvláštní pomůcky pro handicapované by mohly být dostupnější

Podmínky pro poskytování dávek na takzvané zvláštní pomůcky zdravotně postiženým lidem by se mohly zmírnit. Změny, které navrhli lidovečtí poslanci už loni v září, ve středu sněmovna v prvním kole projednávání podpořila. Novelu nyní posoudí sociální výbor dolní komory. Na žádost jeho místopředsedy Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) na to dostal 40 dní místo obvyklých šedesáti.

Dopad změn na státní rozpočet odhadují lidovci na 540 milionů korun ročně. Předlohu, za kterou se postavili byť s výhradami i zástupci opozice, připravili ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. Lidovci chtějí podle Kaňkovského některé pasáže ještě upravit ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a prosadit novelu do sněmovních voleb.

Syndikovat obsah