Poděkování předsedy krajské organizace Jaromíra Kaliny

Vážené sestry a vážení bratři,

                           voliči rozhodli, známe výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na podzim roku 2013. KDU-ČSL svěřilo 336 970 voličů svůj hlas a stvrdili tím přání nás všech, že máme mandát stát se opět parlamentní stranou. Patří jim za to velký dík, stejně jako předsedovi Pavlu Bělobrádkovi, členům předsednictva, Celostátnímu výboru KDU-ČSL, volebnímu štábu, kandidátům a Vám všem, kteří jste svým nadšením, prací a vírou v hodnoty, program a osobnosti KDU-ČSL přispěli k tomuto výsledku.

                            Pro nás všechny je to možný začátek nové cesty, který bude vyžadovat velké úsilí a pokoru. Voliči nám uvěřili, že jsme se poučili ze svých chyb, a zároveň nás tím zavazují k vědomí, že je nebudeme opakovat. Hodnoty a program jsou dlouhodobou devízou naší strany, všichni však cítíme, že důvěra voličů je opatrná a křehká a my jim musíme denně dokazovat, že je a bude oprávněná.

                       V tuto chvíli jsme opět jedno z malých funkčních, hnacích koleček parlamentní demokracie v ČR. Celkové výsledky voleb jsou ovšem alarmující, z mého pohledu opět nemají vítěze, ale pouze poražené. Tak především 40,44% voličů, kteří přišli k volbám, svěřilo svůj hlas komunistům a populistům. I takto lze vyjádřit dlouhodobou nespokojenost se stavem demokracie v této společnosti, otázka je, zda už jsme nepřekročili horizont možného souladu a spolupráce v ní a nenastartovali chaos a nepořádek. Každopádně KDU-ČSL se za těchto okolností musí snažit  a soustředit především na hledání konsenzu k prosazování svého programu a mocenské choutky přenechat těm, kteří je nepokrytě neskrývají, jako prezident Miloš Zeman a nebo neví, co s nově nabytou mocí, jako Andrej Babiš.

                          Vraťme se zpátky do našeho Kraje Vysočina. Z pohledu krajského jsme obdrželi důvěru od 27 643 voličů, což je o 7 533 voličů více oproti roku 2010 a absolutně jsme přinesli KDU – ČSL pátý největší počet hlasů ze všech krajů ČR. Pokud to promítneme do procentického vyjádření, pak jsme skončili s 10,54 % hlasů druzí za Zlínským krajem. Nárůst počtu hlasů, a to mne velmi těší, je napříč všemi okresy. Získali jsem tak v osobě Víta Kaňkovského jeden poslanecký mandát, ten druhý pro našeho lídra Josefa Herbrycha proklouzl mezi prsty jen velmi těsně a to mě osobně velmi mrzí.

                           Na závěr přijměte prosím mé poděkování Vám všem. Osobně děkuji Josefu Herbrychovi,  Radku Pátkovi, Vítu Kaňkovskému, Janu Tourkovi a Miroslavu Houškovi a všem kandidátům. Vedle lídra nejvíce užitečné práce a nasazení prokázali D. Hosová, krajský tajemník J. Dvořák, jako podpora lídrovi pak Š. Komárek, J.Hrubý, J.Matějů a další. Za nápady, podporu a pomoc při kampani pak děkuji členům MěO Jihlava.

                           Sestry a bratři, je spoustu pozitivního, co nám přinesla a ukázala volební kampaň a je také co zlepšovat. Učíme se a umíme oslovovat nové voliče, v kontaktní kampani pozitivně např. zapůsobil Josef Kodet ml., stranou nestáli a nadšení projevili i osvědčení matadoři, zvláštní poděkování si zaslouží naše skvělé kandidátky Marie Dudíková, Marie Prknová a Magda Vaňková. Ukazuje se, že se umíme semknout a napřít svoje síly a nadšení, tehdy a tam, kde je to třeba. Pokud k tomu přidáme svornost a jednotu, můžeme pomýšlet na další mety.

Zdař Bůh!                                                                                            Dej Bůh štěstí !

                                                                         Jaromír Kalina
předseda krajské orgnaizace
KDU-ČSL Kraje Vysočina