Pozměňovací návrh zjednodušuje servis, revize a instruktáž zdravotnických prostředků

apatykar.cz | 6.2.2017 

Do Poslanecké sněmovny PČR byl předložen návrh změny zákona o zdravotnických prostředcích. Současné znění zákona ukládá poskytovatelům zdravotních služeb zajistit provádění odborné údržby a oprav zdravotnických prostředků, přičemž tento servis může provádět pouze zástupce soukromého subjektu, který dané zdravotnické prostředky poskytovateli zdravotních služeb dodává.

Návrh rozšiřuje pravomoc provádět servis zdravotnických prostředků i na poskytovatele zdravotních služeb, jehož zaměstnanci však musí splňovat stejné požadavky jako zaměstnanci soukromých subjektů zajišťující servis zdravotnických prostředků. Odpovědnost je vždy na výrobci zdravotnického prostředku zda umožní, aby servis prováděla i jiná osoba (např. zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb) nebo pouze osoba jím pověřená.

Obdobný problém je také v případě instruktáže. Podle současného znění ji může provádět pouze osoba, která je poučená výhradně výrobcem. Tato zákonná povinnost způsobila, podle předkladatele návrhu MUDrVíta Kaňkovského (KDU-ČSL), neúměrnou finanční zátěž nejen na poskytovatele zdravotních služeb, ale i na soukromé subjekty obchodující se zdravotnickými prostředky (dovozce, distributor, zplnomocněný zástupce), a to z hlediska její proveditelnosti. V praxi to pak znamená, že každý zaměstnanec soukromého subjektu i poskytovatele zdravotních služeb musí být proškolen výhradně výrobcem. 

Zdroj: http://www.apatykar.info/kratke-zpravy-12166/