Referendum o JE Dukovany ve Slavěticích

Téma: KDU - ČSL    11.4.2016 12:08    ČRO Radiožurnál    Zpráva    
           

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Většina obyvatel Slavětic na Třebíčsku souhlasí s výstavbou jaderných bloků dukovanské elektrárny. V referendu, které se konalo o víkendu totiž odpověděli kladně na otázku, jestli jsou pro dostavbu, pokud jim vláda dostatečně vykompenzuje zhoršené životní podmínky. Lidé v plebiscitu ovšem odmítli budování jaderného úložiště. Hlasování inicioval opoziční zastupitel Slavětic, lidovec, Antonín Kovář.

Antonín KOVÁŘ, zastupitel Slavětic /KDU-ČSL/
--------------------
Dobré, dobré pondělní odpoledne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A zdravím také starostu obce Reného Moravce, dobrý den.

René MORAVEC, starosta Slavětic
--------------------
Dobré odpoledne, dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Kováři, co tedy říkáte na výsledky referenda, které jak už jsem předeslala, jste pomáhal organizovat?

Antonín KOVÁŘ, zastupitel Slavětic /KDU-ČSL/
--------------------
Já si myslím, nebo si myslíme, že občané tedy jak se prezentovalo v médiích nemají připomínky k výstavbě, nemají připomínky k úložišti, ale dost občanů řeklo, že nechce vůbec jadernou elektrárnu a vůbec úložiště a ten výsledek, který je takový jaký je, jsme do jisté míry očekávali a máme v opozice připravený požadavky po vládě a čekáme, jak koalice v čele s panem starostem nám předloží jeho požadavky, protože.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy myslíte ty kompenzace, abych si upřesnila.

Antonín KOVÁŘ, zastupitel Slavětic /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, ano.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane starosto Moravče, jak vy hodnotíte výsledky referenda jako starosta?

René MORAVEC, starosta Slavětic
--------------------
Tak výsledky referenda tak, jak dopadly doopravdy, tak první otázku samozřejmě zamítlo bez připomínek, nesouhlasíme, protože připomínky tak jak jsme do nynější doby činili, tak činíme i nadále.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy myslíte ty kompenzace, aby i posluchači, kteří se neorientují, že žádáte po vládě určité kompenzace.

René MORAVEC, starosta Slavětic
--------------------
No, samozřejmě, to první otázka zněla jinak samozřejmě bez připomínek výstavba bloků a trvalého úložiště. Samozřejmě to bylo zamítnutý, protože připomínky máme. A k druhé otázce samozřejmě, kde bylo: Souhlasíte s výstavbou za kompenzace nebo finanční kompenzace, jakékoliv kompenzace ohledně vlády a zhoršení prostředí životního,tak samozřejmě to bereme na vědomí a samozřejmě budeme jednat o tom, s kterým zastupitelstvem jakým způsobem tomu výchozímu bodu toho referenda se budeme stavět a jaké požadavky budeme klást.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zeptám se, pane starosto, už teď, jestli máte nějakou jasnější představu o tom, co by vláda měla poskytnout obyvatelům Slavětic, aby zmírnila dopady rozšířené jaderné elektrárny, která je v jejich blízkosti.

René MORAVEC, starosta Slavětic
--------------------
Tak určitě již v minulosti anebo v nynější době, tak jsme jednali a jednáme samozřejmě o tom, že je tam možnost nějakého obchvatu obce Slavětice, čímž by se snížila nějaká zatíženost tranzitní dopravou naší obce a samozřejmě jsou další podmínky, ale nechtěl bych dopředu takhle uvádět nějaký spekulace. Samozřejmě rád to projednám s celým zastupitelstvem a s opozicí a budeme z toho mít nějaký výchozí bod, za kterým se budeme nebo kterým se budeme řídit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Kováři, tady byla zmínka o obchvatu vy jako opoziční zastupitel máte třeba nějakou sám jasnější představu o tom, co by se mělo stát ze strany státu, aby se obyvatelům Slavětic nežilo hůř, pokud se rozšíří Dukovany?

Antonín KOVÁŘ, zastupitel Slavětic /KDU-ČSL/
--------------------
Paní redaktorko, to bych nerad zmiňoval předtím, než nám pan starosta navrhne, co on má za požadavky. Protože mám obavy, že by to nebo ze strany pana starosty bylo bráno a bráno a vzít nám naše představy o tom, jak ty kompenzace mají vypadat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A můžete mi, pane Kováři, pardon, říci, čeho se obáváte, když nechcete tedy předem před diskusí zveřejňovat kompenzace, tedy myslím dopadů té jaderné elektrárny, která by se rozšířila.

Antonín KOVÁŘ, zastupitel Slavětic /KDU-ČSL/
--------------------
Víte, ona ta jaderná elektrárna na tu obec tady má dosti neblahý vliv, protože od roku 1970, kdy naši otcové nemohli nic dělat a nemohli se postavit proti výstavbě, tak od té doby ve Slavěticích vlastně od roku, kdy byla zrušena stavební uzávěra,  se postavili jenom dva nové domy a počet obyvatel tady klesá velkým způsobem. A mám obavy, že ta vesnice, když vzniknou další bloky, že tady opravdu zanikne z mapy Český republiky jak ty tři obce, který byly nuceně vystěhovány.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane starosto, jak vážné argumenty jsou toto pro vás, nehrozí opravdu vylidnění Slavětic a to, že obec zanikne kvůli rozšířené elektrárně?

René MORAVEC, starosta Slavětic
--------------------
Paní redaktorko, vzhledem k tomu, že už od loňského roku jsem požádal představitele ČEZ /nesrozumitelné/, kteří jednají tady o těchto projektech, o výstavbě a dalších, tak jsme udělali osvětu v obci Slavětice, kde jsem chtěl, aby občané byli informováni, co se bude dít nebo jaké mají záměry. Samozřejmě to, co říká pan kolega, pan Kovář, samozřejmě jsou tam určité věci, ale já bych rád nechal rozhodnutí až prostě na naší ne opozici a koalici, ale na našem zastupitelstvu a samozřejmě si myslím, že ty věci, které říká pan Kovář, tak samozřejmě ty připomínky my máme a samozřejmě i k tý uzávěře stavební, jak říká pan kolega, tak my jsme se vyjádřili jasně a s panem inženýrem Uhlířem, který je, dá se říct, řídí projekt výstavby a řídí také EIA, tak si myslím, že nám to bylo zodpovězeno tak, že i s tou hranicí, která je doposud už z minulých dob, která je vlastně jakoby hranice bezpečnostního pásma, hranice stavební uzávěry, tak i na naši žádost se dá o tom jednat, že by mohla být užší, poněvadž nynější technologie Jaderné elektrárny Dukovany už nepotřebuje takový bezpečnostní pásma, který dříve byly.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže je to modernější.

René MORAVEC, starosta Slavětic
--------------------
Je to modernější, je to bezpečnější tak jak nám bylo sděleno a ty bezpečnostní prvky jsou tam a ty kritéria, samozřejmě zákony se mění, legislativa se mění stále, takže jsou určitě jiný a my máme právo si jako občané vyjádřit všichni, ne jenom jakoby obec, ale každý člověk.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale obyvatelé. Ano, pane Kováři, protože jste tady oba i s panem starostou zmínili, že se bude o všem jednat na zastupitelstvu, chystáte i odbornou diskusi na toto téma?

Antonín KOVÁŘ, zastupitel Slavětic /KDU-ČSL/
--------------------
Odbornou diskusi my jsme tady měli nějakou přednášku před referendem a myslíme si, že v současné době tedy jádro už je za opozice si myslí, že jádro už je za horizontem a to nebezpečí, které hrozí vlastně z jaderných elektráren, myslím si, že nestojí za to, aby zde nějaká další elektrárna stála.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Aby to bylo rozšířeno. Zastupitel Slavětic Antonín Kovář a starosta Slavětic René Moravec byli hosty Polední publicistiky, pánové, díky, na shledanou.

Antonín KOVÁŘ, zastupitel Slavětic /KDU-ČSL/
--------------------
Děkujeme, na shledanou.

René MORAVEC, starosta Slavětic
--------------------
Děkuji, na shledanou.