Slovo předsedy

Sestry a bratři,
započal poslední týden předvolební kampaně voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dosavadní průběh, zdá se, si podmanilo ospalé podzimní počasí. To ovšem určitě nebude platit o tomto posledním týdnu.
Volební průzkumy pravidelně zasahují do podvědomí lidí, možná více v samotném závěru kampaně. Jsme svědky očekávaných a opakujících se věcí. Dosavadní lídr průzkumů, a o ČSSD to platí obzvlášť, v předvolebních průzkumech oslabuje a ztrácí. Folklór posledních voleb je rostoucí popularita zdánlivě jednoduchých řešení v podobě populistických stran. Teprve skutečné výsledky voleb ukáží, jak vážně to voliči mysleli. Zda se jedná o planou naději, apel a varovný prst tradičním stranám, z jejichž působení na politické scéně jsou voliči znechuceni a frustrováni, klasické české švejkovství nebo upřímná zoufalost v hledání skutečně odpovědného subjektu.
KDU-ČSL má jasný program a nabízí schopné, zkušenostmi z komunální politiky nebo normální prací prověřené a vysokou politikou neposkvrněné kandidáty. Musíme se soustředit na prosazování našeho programu, na podporu našich kandidátů. Teprve plody naší společné práce a úsilí našich poslanců přinese užitek naší zemi a vrátí lesk KDU-ČSL.
Nesmíme polevit nejenom v tomto týdnu ale především v dalších dnech, týdnech a měsících. Pevnou víru ve vlastní síly a odhodlání tvrdě pracovat je mé přání a program pro každý nadcházející den, pro každého z nás.

 

Zdař Bůh!                                         Dej Bůh štěstí!

 

Jaromír Kalina
předseda krajské organizace 
KDU-ČSL Kraje Vysočina