Vít Kaňkovský: Údržba zdravotnických přístrojů i školení by mohly být jednodušší

Vláda včera projednala můj poslanecký návrh zákona, který má za cíl zjednodušit zdravotnickým zařízením provádění servisu a údržby zdravotnických přístrojů a školení zaměstnanců pro jejich obsluhu. 

Vláda zaujala k tomuto zákonu kladné stanovisko, což mne potěšilo a zvyšuje šanci na úspěšné dokončení legislativního procesu. Novela zákona o zdravotnických prostředcích napravuje dřívější nešťastná ustanovení, dle nichž jsou zdravotnická zařízení i pro drobné servisní zásahy a také pro školení nových zaměstnanců povinna volat zástupce výrobce, což je pro zdravotnická zařízení zbytečná finanční i organizační zátěž. Novela tato problematická ustanovení mění tak, aby výrobce mohl vyškolit a pověřit ve zdravotnickém zařízení osobu, která pak dále může školit další zaměstnance a stejně tak dává možnost proškolit a pověřit odborně kompetentní osobu nemocnice prováděním některých servisních zásahů a bezpečnostně technických kontrol u jednodušších přístrojů. 

Vít Kaňkovský
poslanec KDU-ČSL, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví

Další informace naleznete v článku Zdravotnického deníku ZDE.